Маалымат бюллетени: Шайлоолордун жыйынтыгынын ишенимдүүлүгүнүн жана ачык-айкындуулугунун заманбап техно

Чыгарылган жылы: 2021

Чыгаруучу: ЦИК КР