Кыргыз Республикасынын шайлоолор жөнүндөгү мыйзамдарын бузгандык учун жоопкерчиликтин эскертмесы

Чыгарылган жылы: 2021

Беттеринин саны: 6

Чыгаруучу: ЦИК КР