КРнын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо жана КРнын референдумунда даттануулардын жана бузуулардын реестри - 2021-жылдын 11-апрели


-