КР БШКнын аппаратынын кызматкерлери үчүн жемкорлуктун алдын алуу жаатында семинар өткөрүлүүдө

КР БШКнын аппаратынын кызматкерлери үчүн жемкорлуктун алдын алуу жаатында семинарлар өткөрүлүп жатат. Семинардын негизги максаты, жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча иш-чараларды уюштурууга жооптуу болгондорду милдеттүү түрдө окутуу жана  жемкорлуктун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгууда катышуучуларды системалуу түрдө маалымат менен камсыз кылуу болуп саналат.

2018-жылдын 4-майында КР БШК аппаратынын кызматкерлерине “Жемкорлук түшүнүгү” тууралуу семинар өткөрүлгөн.

Анда төмөнкү маселелер каралган:

1. Байыркы замандан бери эле жемкорлук менен күрөшүү тууралуу тарыхый материалдар;

2. Көркөм материалдар. Улуу ойчулдардын жемкорлук тууралуу ойлору, ырлары, тамсилдери, учкул сөздөрү, накыл кептери, афоризмдери, макал-лакаптары. Бул мисалдар дагы жемкорлукту  так жана туура аныктоодо жардам берип келет.

3. Жемкорлук тууралуу социалдык видеокөргөзмөлөр көрсөтүлүп, ал семинардын катышуучулары тараптан талкууланды.

4. Жемкорлуктун түрлөрү жана анын жолдору менен түшүнүктөрүнүн аныктамалары, себептери айтылды.

5. КР БШК аппаратынын кызматкерлери күнүмдүк турмушта кезиккен жемкорлуктун түрлөрүн аныктоо боюнча ат салышты.

2018-жылдын 9-июлунда “Жемкорлуктун алдын алуу” деген аталышта КР БШКнын аппараты үчүн экинчи семинар өткөрүлдү. КР БШКнын жемкорлуктун алдын алуу боюнча атайын өкүлү Ч.С. Исмаилова семинарда төмөнкүлөрдү айтты:

1. Европа өлкөлөрүнүн жаңы баскычтагы жемкорлукка каршы күрөшүү жөнүндө мисалдары;

- жемкорлуктун алдын алуу жана ага каршы аракеттенүү жаатындагы эл аралык кызматташуунун маанилүү мааниси;

- паракорчулукту жок кылууда натыйжалуу чараларды жана кабыл алынган эл аралык документтерди иштеп чыгуу;

2. “Жемкорлук деген эмне?”-деген аталыштагы социалдык изилдөө жүргүзгөн эл аралык институттардын жыйынтыгын көрүү;

3. Мындан тышкары, БШК аппаратынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча ченемдик укуктук базасына киргизилген жемкорлуктун механизмдери, түрлөрү менен таанышты;

4. КРнын жемкорлук боюнча Кылмыш-жаза кодексиндеги акыркы өзгөртүүлөр, толуктоолор тууралуу маалымат берилди;

5. "Жемкорлукка негиз болчулар эмне?"-деген темада тренинг өткөрүлдү;

6. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан жемкорлукка шектелип кармалган КРнын мамлекеттик кызматкерлеринин видеотасмалары көрсөтүлүп, талкууланды.

КР БШК аппаратынын маалымат бөлүмү