Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо, референдум - 2021-жылдын 10-январы

Жаңылыктар

Мыйзамдар/Legislation 

Эл аралык байкоочулар боюнча БШКнын токтомдору

2021-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда Президенттик шайлоону жана Кыргыз Республикасынын референдумун байкоо жүргүзүү үчүн БШК тарабынан аккредитацияланган эл аралык байкоочулардын тизмеси 

2021-ж.10-январындагы мөөнөтүнөн мурда Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумунда аккредитацияланган эл аралык байкоочулар жөнүндө жалпы маалымат

Эл аралык байкоочулардын мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундулары

 

БШК соцтармактарда:

     

 

БШК маалымат булактары: 

"Тизме" шайлоочулардын порталы - www.tizme.gov.kg  

Шайлоо маалымат системасы  - www.ess.shailoo.gov.kg

Даттануулар жана кайрылуулар реестри - https://shailoo.gov.kg/ru/registry

Талапкерлер жөнүндө маалымат - https://talapker.shailoo.gov.kg/ru