2017-жылдын майындагы жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоолордогу талапкерлердин тизмеси