2017-жылдын 28-майындагы жергиликтүү кеңештердин  талапкерлердин тизмеси