2016-жылдын декабрындагы жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоолордогу талапкерлердин тизмеси