2018-жылдын 13-майындагы жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоолордогу талапкерлердин тизмеси