Узген - п/п "НДПК"

“НДПК” саясий партиясы

Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттыгына каталган талапкерлердин тизмеси

Ф.А.А

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмар орду

Жашаган жери

Эскертүү

1

Хасанов Арсланбек Мрахварович

05.07.1961

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

2

Кахаров Алишер Абдухалилович

06.11.1963

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

3

Каримова Таджихан

20.04.1951

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

4

Юсупжанов Дилшод Ахматжанович

 

17.11.1973

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

5

Норозахунов Комилжон Азамович

01.06.1971

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

6

Маткобылова Мухайе Тохтасинова

11.09.1969

З.М. Бобур атындагы орто мектеп

Директор

Өзгөн ш

 

7

Жумабаев Акималжан Абдыхалилович

21.11.1965

Ч.Айтматов атындагы №4 орто Мектеп

Мугалим

Өзгөн ш

 

8

Розахунов Махмуджан Ахмеджанович

28.09.1965

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

9

Ахмеджанова Гулнара Жабаралиевна

16.08.1968

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

10

Киргизбаев Муратжан Мадаминжанович

20.12.1961

А.О. Дан-Азык им. Т.Каримов

Кампачы

Өзгөн ш

 

11

Матисаев Одилжан Базарбаевич

02.03.1959

Кв. Комитет Мажнун-Тол

Кв. Комитет

Өзгөн ш

 

12

Садыкова Гулхумор Мадаминовна

10.07.1964

“Ленин” атындагы №2 орто Мектеп

Мугалим

Өзгөн ш

 

13

Абдурахманов Хатамжан Номанджанович

26.12.1964

“Озгон” коператив

Жетекчи

Өзгөн ш

 

14

Даджанов Исакжан Исраилович

19.04.1965

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

15

ЭргашеваГулбахорАбдулхамитовна

20.07.1973

Өзгөн борбрордук ору канасы

Мед айым

Өзгөн ш

 

16

Толипов Абытжан

13.03.1967

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

17

Турдиев Шухратбек Хабибуллаевич

27.09.1977

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

18

Уринбаева Турсуной Жумабаевна

23.08.1986

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

19

Ибрагимов Тохтаржан Зайиржанович

18.04.1964

РАЙСУТ

Адис

Өзгөн ш

 

20

Шералиев Мухаммадфозилжон Адилжанович

03.12.1973

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

21

Абдулатова Гулчехра Абдималиковна

03.06.1980

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

22

Юлдашев Нишонбай Алибаевич

05.06.1968

«Ыкбол» СПА

Директор

Өзгөн ш

 

23

Салиев Бехзат Баходирович

07.01.1993

Жеке ишкер

Тиш доктор

Өзгөн ш

 

24

Базарбаева Арапатхан Турсунбаевна

08.10.1981

З. Бобур атындагы орто мектеп

мугалим

Өзгөн ш

 

25

Абдурахманов Хатамжан Омаралиевич

29.08.1960

Кв. Комитет Жаны-Турмуш

Кв. комитет

Өзгөн ш

 

26

Умаров Эгамберди Мухтаржанович

14.05.1971

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

27

Сибгатуллина Матлюба Эргашевна

24.01.1966

А.Навоий атындагы орто мектеп

мугалим

Өзгөн ш

 

28

Курбанов Негмат Баширахунович

 

19.03.1959

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

29

Исмаилов Турсунбай Жороваевич

11.02.1982

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

30

Абдурахманова Насибахон Махамаджоновна

18.04.1980

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

31

Каримов Отабек Тохтасинович

01.01.1977

Жеке  нотариус

нотариус

Өзгөн ш

 

32

Укуев Абдыжапар Осмоналиевич

31.10.1990

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

33

Ураимова Мухаббатхон Турсунбаевна

 

30.04.1971

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

34

Насиров Абдулфаттах Абдулхафизович

04.05.1961

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

35

Ташматов Мухиддин Артыкбаевич

01.12.1984

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

36

Каримова Мухаббатхон Турсинбаевна

19.10.1964

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

37

Умар уулу Уткурбек

21.07.1977

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

38

Яшнарбеков Равшанбек Яшнарбекович

12.05.1993

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

39

Алиматова Салимахон Холдаровна

29.12.1963

Бобур атындагы орто мектеп

Мугалим

Өзгөн ш

 

40

                Абдурахманов Жавлонбек Хатамжанович

06.02.1994

Жеке ишкер

Мал дарыгери

Өзгөн ш

 

41

Гаипов Аөзамжан Абдуназарович

20.08.1978

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

42

Эргашова Насибахон Лутфиллаевна

17.10.1969

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

43

Мурзаев Бахтияр Абдуллхаметович

 

11.02.1963

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

44

Мусабаев Касимжон Мирзабитович

06.09.1963

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

45

Самиева Ферузахон Абдикаримовна

15.04.1987

Ч.Айтматов атындагы №4 орто мектеп

Мугалим

Өзгөн ш

 

46

Сатимбаев Элмурат Сатибалдиевич

24.03.1978

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

47

Орунбаев Илхомжон Мадаминжонович

31.12.1972

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

48

Алимбаева Мамура Ураимжановна

27.01.1981

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

49

Абдукаримов Иброхимжон Абдухалимович

16.11.1971

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

50

Мамаджанов Санжарбек Олмасович

22.05.1968

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

51

Мадаминова Мурадхон Рахматбековна

02.02.1975

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

52

Кучкаров Алишер Адылжанович

 

06.08.1968

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

53

Хатамжон уулу Хикматилло

04.02.1996

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

54

Розахунова Мухаббат Кадыржановна

25.03.1975

Борбордук ору кана

Мед айым

Өзгөн ш

 

55

Нурдинов Сирождин Мураджанович

29.07.1988

Жеке ишкер

 

Өзгөн ш

 

56

Ахмедов Розувай Нематжанович

12.04.1967

Убактылуу иштебейт

 

 

Өзгөн ш

 

57

Артыкбаева Зулхумор Юлчибаевна

27.05.1971

Ч.Айтматов атындагы №4 орто мектеп

Мугалим

Өзгөн ш

 

58

Ахмеджанов Фахриддин Азамович

 

13.02.1999

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

59

Мажидов Зафаржон Кобилжонович

29.07.1996

Өзгөн вет Лабаратория

лаборант

Өзгөн ш

 

60

Нурдинова Махбубахон Тайировна

 

06.06.1969

Борбордук           оорукана

Мед айым

Өзгөн ш

 

61

Закиржанов Дониербек Закиржанович

06.05.1991

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

62

Бердибаев Асланбек Кулмурзаевич

02.08.1987

Убактылуу иштебейт

 

Өзгөн ш

 

 

 

 

                                 

 

 

 

“НДПК” саясий партиясынын өкуулу:-