Узген - п/п "Ата-Журт- Кыргызстан"

"Ата-Журт- Кыргызстан" саясий партиясы

Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертүү

1

Абдурахманов Махмуджан Машрапжанович

27.12.1971

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

2

Абдулхамедов Мухтаржон Мухаммаджанович

01.12.1972

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

3

Маткаримова Паридахан Тажимаматовна

30.11.1967

Өзгөн шаардык үй-бүлөөлүк медициналык борбору

Медициналык айым

Өзгөн шаары

 

4

Камбаров Сайдулла Мамасабирович

19.02.1983

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

5

Даут Ахунов Сардарбек Исмаилжанович

16.08.1991

Өзгөн шаарынын №2 В.И.Ленин атындагы орто мектеби

Дене тарбия мугалими

Өзгөн шаары

 

6

Эргешева Патиля Алибаевна

23.06.1960

Өзгөн райондук №45 Бахмал атындагы орто мектеби

Мугалим

Өзгөн шаары

 

7

Рахимов Равшанбек Инамжанович

11.12.1985

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

8

Шарипов Бехзод Кабылжанович

21.07.1990

Аптека "Минфарм" ЖЧК

Аптекачы

Өзгөн шаары

 

9

Закирова Барно Абытовна

10.06.1971

Өзгөн шаарынын №6 А.Наваи атындагы орто мектеби

Ашпозчу

Өзгөн шаары

 

10

Эргашев Авазбек Мадаминжанович

07.11.1988

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

11

Имьяминов Йулчибой Таджимахаматович

05.03.1972

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

12

Якубова Дилноза Хайдаржановна

01.05.1980

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

13

Мавлянов Хожиакбар Патийдинович

26.03.1999

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

14

Кадиркулов Кодиржон Махамаджанович

31.03.1975

Өзгөн шаарынын №5 А.Темур атындагы орто мектеби

Социалдык педагог

Өзгөн шаары

 

15

Абдуллажанова Назокатхон Гафуржановна

08.12.1973

Өзгөн шаарынын №5 А.Темур атындагы орто мектеби

Өзбек тили жана адабияты мугалими

Өзгөн шаары

 

16

Султанов Улугбек Адылжанович

01.10.1989

Өзгөн райондук борбордук оорукана

Балдар дарыгери

Өзгөн шаары

 

17

Артиков Абдулвахид Нуманжанович

07.05.1981

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

18

Абдукаимова Маргубахон Махаматкабыловна

02.11.1979

үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

19

Мамазайитов Арапжан Жомолдинович

01.08.1981

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

20

Абдумоминов Азизбек Абдукаимович

06.11.1971

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

21

Чотова Пайзихан Мусабаевна

14.03.1972

үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

22

Хамзаев Умыт Абытович

11.07.1982

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

23

Мирюсупов Миродилжон Мирсобирович

21.08.1972

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

24

Рахманбердиева Назира Тилавалдиевна

17.09.1974

үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

25

Абдукаймов Анварбек Абдукаймович

19.01.1976

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

26

Джабаралиев Шухратжан Абдирашидович

23.04.1976

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

27

Мамазайитова Рано

09.07.1956

Пенсионер

 

Өзгөн шаары

 

28

Мамадалиев Аллаберди Базарбаевич

08.03.1985

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

29

Джумабеков Азамжон Авазбекович

20.05.1995

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

30

Ахмерова Замира Гуламжановна

27.12.1962

үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

31

Рахманбердиев Мадаминжон Маматкаримович

07.02.1970

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

32

Мавлянов Патийдин Мирзалиевич

23.06.1960

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

33

Мирзажанова Ферузахан Комилжановна

23.07.1986

үй көжейкеси

 

Өзгөн шаары

 

34

Абдулажанов Содикжон Машрапович

15.12.1969

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

35

Мамасадиков Махаммадиброхим Исмаилжанович

05.09.1974

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

36

Мирзакулова Гулназа Абдыкадыржановна

09.11.1981

Өзгөн шаардык үй-бүлөөлүк медициналык борбору

Медициналык айым

Өзгөн шаары

 

37

Абдурахманов Хожимухаммад Махмуджонович

27.08.1998

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

38

Ташматов Азизбек Абдираимович

09.04.1981

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

39

Камбарова Махлиң Абдуманнаповна

28.10.1984

Өзгөн шаардык үй-бүлөөлүк медициналык борбору

Медициналык айым

Өзгөн шаары

 

40

Усупжанов Рахматжан Хурулович

15.11.1981

Дыйкан чарба Өзгөн району

Дыйкан

Өзгөн шаары

 

41

Умаралиев Ахрор Фозилжанович

24.09.1989

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

42

Ташматова Гулмира Касымовна

17.10.1967

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

43

Хабибуллоев Мирзохид Хаңтуллоевич

27.07.1996

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

44

Акиев Алтынбек Кенешбекович

05.02.1977

Өзгөн шаарынын муниципалдык мүлкүнун башкаруу Дапертаменти

Жекетоочу адис

Өзгөн шаары

 

45

Хакимжанова Матлубахон Хашимжановна

12.04.1978

Өзгөн шаарындагы «Аккеме» балдар бакчасы

Балдар тарбиячысы

Өзгөн шаары

 

46

Тажибаев Уткурбек Авазбекович

17.11.1987

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

47

Джумаев Фуркат Абдуганиевич

16.05.1986

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

48

Якубова Нилуфар Халилжановна

14.07.1983

Өзгөн шаарынын №5 А.Темур атындагы орто мектеби

Англис тили мугалими

Өзгөн шаары

 

49

Касымов Откир Исраилович

10.08.1983

Жеке ишкер

 

Өзгөн шаары

 

50

Мамаджанова Дильбар Дильшаджановна

01.01.1982

Өзгөн райондук борбордук оорукана

Акушер гинеколог

Өзгөн шаары