Сулюкта - п/п “Замандаш”

“Замандаш” саясий партиясы

Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

ФА..А

Туулган жылы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

1

Абдыназаров Рахманберды Эрматович

28.02.1960 г.

Мэрия

мэр

Сүлүктү ш.

 

2

Мамытов Талантбек Алиевич

15.04.1986

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

3

Самадова Гульнара Халиевна

19.08.1964

ЦОВП

Зав.родильным отделения

Сүлүктү ш.

 

4

Айтемиров Камал Мурзакулович

20.08.1961

ОсОО «Сулукту Кара-Булак»

Зам директора

Сүлүктү ш.

 

5

Абдуназаров  Бактыбек Ахматович

31.08.1971

ОсОО «Ахмат-кен»

директор

Сүлүктү ш.

 

6

Дусалиева Гульмира Шергалиевна

08.08.1959

САИ БатМУ

преподаватель

Сүлүктү ш.

 

7

Карабаев Гайназар Мананович

11.07.1961

ОсОО «Таш-Короо»

директор

Сүлүктү ш.

 

8

Алимкулов Эркинбек Тургунбаевич

17.09.1971

ОсОО «Таш-Короо»

Зам.директора

Сүлүктү ш.

 

9

Бикулова Наталья Борисовна

25.06.1964

не работает

пенсионер

Сүлүктү ш.

 

10

Ташев Бавабек Эргашевич

25.11.1962

Мэрия

1-ый вице мэр

Сүлүктү ш.

 

11

Авязов Марс Асымович

12.01.1954

ОсОО                            «Жэньхэ Энерго»

Зам директора

Сүлүктү ш.

 

12

Ибрагимова Ойжамал Иркабаевна

18.10.1972

ЦОВП

Старшая медсестра

Сүлүктү ш.

 

13

Калакулов Кутубай Таирович

03.02.1962

ОсОО «Шахта-Курулуш »

Зам. директора

Сүлүктү ш.

 

14

Эралиев Ысмаил Сарыбаевич

24.05.1948

САИ БатМУ

преподаватель

Сүлүктү ш.

 

15

Шадыева Акмоор Абдыкадыровна

25.05.1981

СПК БатМУ

Бухгалтер-экономист

Сүлүктү ш.

 

16

Муратов Фарходжан Мухамеджанович

19.12.1985

ОсОО «НУР-кен»

проходчик

Сүлүктү ш.

 

17

Абдираимов Байышбек

14.03.1951

ПкиО г.Сулюкта

директор

Сүлүктү ш.

 

18

Тойчиева Ырызбан Хабибулаевна

06.11,1957

Д\С «Ынтымак»

завхоз

Сүлүктү ш.

 

19

Акматов Арген Бактыбекович

05.10.1996

ОсОО «Ахмат-кен

кассир

Сүлүктү ш.

 

20

Джапаров Акрам Машрапович

16.02.1960

Не работает

пенсионер

Сүлүктү ш.

 

21

Курманалиева Жумагул

06.06.1947

Не работает

пенсионерка

Сүлүктү ш.

 

22

Аширалиев Нурлан  Абдирахманович

02091971

ОсОО «НУР »

Гл.инженер

Сүлүктү ш.

 

23

Исламов Айдарали Акбаралиевич

01.12.1987

ОсОО «Ахмат-кен

Гл бухгалтер

Сүлүктү ш.

 

24

Рахманова Райхан Эрматовна

05.09.1957

СЖЭТСОБ

Ведущий специалист

Сүлүктү ш.

 

25

Каюмов Талантбек Эргешович

29.04.1983

ОсОО «Таш-Короо

проходчик

Сүлүктү ш.

 

26

Паизов Нурпазылбек Абдрасулович

15.03.1971

Кыргыз телеком

водитель

Сүлүктү ш.

 

27

Балакина Наталья Генадьевна

29.06.1962

Не работает

пенсионерка

Сүлүктү ш.

 

28

Рахманов  Хожомкул Абдулкасимович

08.04.1960

Не работает

пенсионер

Сүлүктү ш.

 

29

Рахманбердиев Медербек Туякович

25.04.1989

Не работает

 

Сүлүктү ш.

 

30

Мадиярова Айчурек Асановна

30.07.19870

Д\С «Ынтымак»

Вр.не работает

Сүлүктү ш.

 

31

Акимов Акылбек Курбаналиевич

01.08.1971

ОсОО «Таш-Короо

Гл.инженер

Сүлүктү ш.

 

32

Мурасатов Умарбек Пахридинович

22.01.1968

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

33

Абдираимова Зуура Ахматжановна

30.04.1985

Кред.союз

.”Жети-А”

Кредитный специалист

Сүлүктү ш.

 

34

Жалилов Тологон Ырыскулович

19.10э1976

ОсОО «Сулукту Кара-Булак

Гл. бухгалтер

Сүлүктү ш.

 

35

Халимкулов Медербек Идрисович

15.06.1974

ОсОО «Сулукту Кара-Булак

проходчик

Сүлүктү ш.

 

36

Питаева Фарида Хамзиевна

08.04.1970

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

37

Абдисали уулу Талантбек

18.08.1980

ОсОО «Ахмат-кен

Нач.участка

Сүлүктү ш.

 

38

Шадыев Кдрали Кульматович

15.02.1962

ОсОО «Адыл- К»

директор

Сүлүктү ш.

 

39

Туракулова Зарина Фахридиновна

19.03.1995

Кред.союз

.”Жети-А”

Главный бухгалтер

Сүлүктү ш.

 

40

Омурзаков Арзыбек Турдубаевич

01.09.1975

ОсОО «НУР»

Зав.гар

Сүлүктү ш.

 

41

Адылов Жапар Каарович

15.111954

ОсОО «НУР»

Начальник охраны

Сүлүктү ш.

 

42

Акмурзаева Шакарай

20.08.1968

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

43

Ярашев Кудайберди Мурзалиевич

21.03.1967

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

44

Суяров Низамиддин Насруллоевич

14.01.1977

ОсОО «НУР»

маркшейдер

Сүлүктү ш.

 

45

Бекботаева Майда Эриковна

07.04.1960

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

46

Исманкулов Бекнур Омурбекович

31.01.2000

Проф.лицей № 73

Систем.админ

Сүлүктү ш.

 

47

Алимбаев Жамалидин Сайпидинович

04.09.1957

Не работает

 

Сүлүктү ш.

 

48

Базарбаева Маакарам Акимовна

04.06.1960

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

49

Худайбердиев Эркин Эгембердиевич

27.06.1962

ОсОО «Таза Булак »

директор

Сүлүктү ш.

 

50

Закиров Абди Исакович

12.03.1954

ОсОО “НУР”

завсклад

Сүлүктү ш.

 

51

Таирова Мавлюда Джумабаевна

29.03.1974

Сулукту Почтасы

оператор

Сүлүктү ш.

 

52

Насруллаев Батыржан Абдималикович

21.03.1966

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

53

Шадыев Акжол Кулматович

17.03.1977

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

54

Алимова Разия Каимовна

14.04.1960

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

55

Курбанбай уулу Айдарбек

27.06.1990

ОсОО «Таш-Короо

Отдел кадров

Сүлүктү ш.

 

56

Узаков Алимжан Абдугафарович 

14.12.1958

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

57

Кадирова Елена Ягофаровна

27.01.1974

Не работает

-

Сүлүктү ш.

 

58

Джураев Шерали

11.02.1968

Не работает

 

Сүлүктү ш.

 

59

Салибекова Бурма Курманбековна

20.06.2995

ЦОВП

Школьная медсестра

Сүлүктү ш.