Ноокат - п/п "Замандаш"

«Замандаш » саясый

Ноокат шаардык депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертүү

1

Маткасимов  Хакимжон Абдулхакович

23.09.1965

Жеке ишкер

 Дыйканчы

Ноокат шаары

 

2

Дадажанов Махмуджан Хамидович

08.01.1961

Жеке ишкер

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

3

Кокорина Галина Ивановна

08.12.1959

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

4

Абдибаитов Нурсултан Алымкулович

28.04.1992

Жеке ишкер

дыйканчы

Ноокат шаары

 

5

Абдурахманов Дилмурат Нурулаевич

03.07.1982

Жеке ишкер

дыйканчы

Ноокат шаары

 

6

Каримова Нишанкан Мирзалиевна

31.05.1965

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

7

Тешебаев Махмадкарим Абдисаламович

18.11.1962

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

8

Саттаров Жахонгир Одилович

10.08.1969

Жеке ишкер

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

9

Тажибаева Айлархан Юлдашевн

21.02.1969

Жеке ишкер

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

10

Абдурасулов Ибрахимжан Эгамбердиевич

05.01.1964

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

АШКнын № 11/4, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

11

Азимжонов Одилжон Аминжонович

26.09.1977

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

АШКнын № 11/4, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

12

Гафарова Назира

Абдуллажановна

28.03.1964

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

13

Ахмедов Хусанжан Мурзалиевич

10.04.1969

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

14

Полатов Махаматиброхимжон Гуламидинович

21.01.1971

Жеке ишкер

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

15

Тешебаева Сапурахон Усановна

19.08.1966

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

16

Сабиров Рапикжон  Муктаржанович

16.02.1967

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

17

Тажибаев Исломбек Хокимжонович

01.09.1993

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

18

Мирзаолимова Манзурахон Мурзараимовна

21.09.1971

Балдар бакчасы

Тарбиячы

Ноокат шаары

 

19

Рустамов Абдилвахит

17.07.1952

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

20

Касымов Эркинбай Эргешбаевич

11.12.1954

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

21

Азимова  Замирахон Нематтиллаевна

12.01.1969

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

22

Халдаров Махмуджан

30.12.1961

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

АШКнын № 11/4, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

23

Ахмедова Мастура Атабуваевна

30.06.1961

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

24

Тургунов Бахтиер Розматович

18.05.1967

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

25

Ташматова Тухтахон Сидиковна

04.11.1961

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

26

Тешебаев Миразиз Махамадзахидович

16.01.1992

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

27

Косимова Мухтасархон Ураимжановна

02.01.1958

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

28

Хайиткузиев Махаммадризо Шукуриллаевич

12.02.1997

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

29

Мамадалиева Хамида

22.01.1950

Дыйкан чарба

Дыканчы

Ноокат шаары

 

30

Буватаев Нурмухаммад Абдикамолович

04.11.1994

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

31

АбжалиеваНазгул Камбарбековна

22.08.1986

К.Датка  бала бакча

Тарбиячы

Ноокат шаары

 

32

Сидиков Махаматтохиржон Тажидинович

02.12.1963

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

АШКнын № 11/4, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

33

Хашимова Иродахон Рустамжоновна

05.04.1987

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

34

Атабеков Розовай Артикович

09.06.1958

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары