Ноокат - п/п "АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН"

                                       «АТА-ЖУРТ  КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы

               Ноокат шаардык кенешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси

 

Ф.А.А

Туулган жылы жана датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертүү

1

Гафаров Абдрахман Мамадумарович

08.09.1958

Ноокат шаардык кенеш

Төрага

Ноокат шаары

 

2

Сидиков Вадилжон Собирович

10.01.1961

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

3

Орозалиева Айгуль Батырбековна

20.05.1974

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

4

Момунов Махмуджан

08.01.1982

РОВД

Бухгалтер

Ноокат шаары

 

5

Мурзалиев Иззатбек Тыныбекович

01.01.1991

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

6

Адилова Дилфузахон Расулжановна

28.03.1985

Оорукана

Дарыгер

Ноокат шаары

АШКнын                № 11/3, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

7

Ураимов Набижан Зикирияевич

27.12.1957

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

8

Исаков Махаматсоли Хакимжанович

10.01.1966

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

9

Асанова Насиба Акимовна

04.09.1965

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

10

Мамажанов Кабилжан

17.08.1951

Пенсионер

 

Ноокат шаары

 

11

Нурмамбетов Султангазы

 

31.05.1994

Жеке ишкер

Ишкер

Ноокат шаары

 

12

Азимова Зарифа Жораевна

18.01.1973

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

13

Абдумаликов Туголбай

10.02.1988

Убактылуу иштебейт

 

Ноокат шаары

АШКнын                № 11/3, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

14

Эгембердиев Максатбек

02.04.1994

Оптима банк

Бөлүм башчы

Ноокат шаары

 

15

Юнусова Назатхан Абдимуталибовна

22.04.1963

Гимназия

Мугалим

Ноокат шаары

 

16

Жалалов Лочинбек Кадирович

01.09.1994

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

17

Юсупов Шавкат Мамарасулович

16.09.1964

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

18

Бешбаева Маяхан Юлдашовна

15.05.1954

Пенсионер

 

Ноокат шаары

 

19

Нишанов Белек Миталович

20.02.1998

Жеке ишкер

Ишкер

Ноокат шаары

 

20

Гуламов Фарход Одилович

24.10.1994

Диспедчер МЧС

Оператор

Ноокат шаары

 

21

Юнусова Мавлудахон Абдумуталиповна

10.06.1972

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

22

Насиров Махмуджан Узакбаевич

13.01.1966

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

23

Абдураимов Хосилжон

27.12.1954

Пенсионер

 

Ноокат шаары

 

24

Маматумар кызы Тансулуу

16.01.1975

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

25

Исмаилов Маматкул Моминович

10.05.1957

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

26

Халмурзаев Хожимурат Тайиржанович

01.02.1998

Стоматолог

Дарыгер

Ноокат шаары

 

27

Жораева Мазлима Рустамовна

02.10.1961

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

28

Даминов Вохиджон Толанович

29.11.1981

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

29

Абдихоликов Авазбек Шакиржонович

19.04.1985

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

АШКнын                № 11/3, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

30

Абдикадирова Турсунмама Исмановна

12.11.1962

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

31

Абдумаликов Альяржон Абдувалиевич

24.12.1981

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

32

Мурзалиев Тыныбек

08.04.1951

Пенсионер

 

Ноокат шаары

АШКнын                № 11/3, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

33

Абдимоминова Саходат Алимжановна

26.11.1961

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

34

Мамитов Таиржон Позилович

03.01.1962

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

АШКнын                № 11/3, 11.03.2021-ж. тизмеден чыгарылган

35

Атаханов Ермахамат Токтосунович

20.12.1971

Убактылуу иштебейт

 

Ноокат шаары

 

36

Хашимова Хамидахон

22.05.1955

Дыйкан чарба

Мүчө

Ноокат шаары

 

37

Толонов Шукурулло Маматкадирович

11.01.1978

Убактылуу иштебейт

 

Ноокат шаары