Ноокат - п/п "Аманат"

 «Аманат » Саясый партиясы
Ноокат шаардык депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертүү

1

Кодиралиев  Абдулвохоб Абдилахатович

01.01.1960

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

2

Поцкарова Надежда Казимовна

10.03.1958

Мектеп

Директор

Ноокат шаары

 

3

Таирходжаев Сайбилла Пашаходжаевич

20.03.1953

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

4

Мамадарипов  Раимберди  Гуламович

20.04.1961

Ноокат шаар мэриясы

Көчө комитети

Ноокат шаары

 

5

Арапова Гульбара  Ураимжановна

19.03.1975

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

6

Мамадаипов  Акматжон Хамитович

18.05.1961

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

7

Имамов Зиедилло Юлдашваевич

09.04.1981

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

8

Мамиталиева Азизахан Закиржановна

24.10.1992

Ноокат «Тазалык» ишкана

Оператор

Ноокат шаары

АШКнын чечими № 11/2, 11.03.2021г тизмеден чыгарылган

9

Кураев   Муктарали  Хайдаралиевич

24.03.1961

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

10

Мадмаров Вадилжон Тожалиевич

09.09.1965

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

АШКнын чечими № 11/2, 11.03.2021г тизмеден чыгарылган

11

Алимова Максуда Жайчиевна

21.05.1960

Мектеп

Завуч

Ноокат шаары

 

12

Мирзалимов  Мукумжон  Мирзараимович

28.08.1966

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

13

Омурзаков  Икрамжон  Джораевич

16.06.1964

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

14

Мамасобирова Бусорахон Мамасодиковна

20.02.1983

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

АШКнын чечими № 11/2, 11.03.2021г тизмеден чыгарылган

15

Мирмахмудов  Мирзахаким

13.03.1953

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

16

Дадашев  Ибрагимжон  Акрамович

01.06.1970

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

17

 Турнабаева  Танзиля  Ганиевна

01.12.1961

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

18

Ярматов  Мухамадазиз  Муктарович

20.10.1975

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

19

Имамидинова Нуриниса Имамидиновна

28.02.1994

Мектеп

Лаборант

Ноокат шаары

 

20

Исакова Паридахан Азимжановна

07.03.1969

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

21

Мирзабаев  Саибжан   Базарбаевич

10.06.1958

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

22

Маллабаева Макпратхон Сайдуллаевна

08.03.1963

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

АШКнын чечими № 11/2, 11.03.2021г тизмеден чыгарылган

23

Аскарова  Самида Козимжоновна

18.10.1987

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

24

Абдулахатов  Исраилжон  Исмаилжонович

26.03.1974

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

25

Орунбаева Айнура Абдылдаевна

08.11.1969

Мектеп

Мугалим

 

 

26

Атабаева Рано Аманбаевна

08.08.1964

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

АШКнын чечими № 11/2, 11.03.2021г тизмеден чыгарылган

27

Халбаев  Тухтасинжон  Исмаилович

15.04.1974

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

28

Султанова Одинахон Махамаджановна

08.08.1980

Бадар бакчасы

Тарбиячы

Ноокат шаары

 

29

Мирзараймов Мирзажан Мирзасалиевич

15.06.1960

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

30

Токтосунова   Муктасархон Тургуновна

10.10.1959

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

31

Мискилов  Рахмаджан  Тешабаевич

21.05.1976

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

32

Артикова  Зухрахон  Эгамовна

04.02.1966

Мектеп

Мугалим

Ноокат шаары

 

33

Мирмахмудова  Авазхон

29.06.1954

Дыйкан чарба

Дыйканчы

 

 

34

Жороев  Камалидин Нематович

12.03.1960

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

35

Орунбаева  Барнохон Сакиевна

20.07.1981

Бала бакча

Тарбиячы

Ноокат шаары

 

36

Юсипова Уктамой Рахматовна

15.11.1986

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

АШКнын чечими № 11/2, 11.03.2021г тизмеден чыгарылган

37

 Мирзажонов  Ойбек  Абдулхакимович

26.02.1979

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары

 

38

Талибжанова  Минажатхон Нумановна

16.11.1964

Дыйкан чарба

Дыйканчы

Ноокат шаары