Майлуу-Суу п/п “Ата-Мекен”

“Ата-Мекен” социалисттик саясий партиясы

Майлуу-Суу шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

 

 

Фамилиясы, аты-жөнү

Туулган

жылы жана

датасы

 

Иштеген

жери

 

Элеген кызматы

Жашаган жери

Эскертүү

1

Токтоназаров Казбек Юнусалиевич

09.09.1987

ЖАК “Банк-Компаньон”

IT-специалист

Майлуу-Суу ш.

 

2

Абдыкаримов Абдразак Абдыкасымович

20.07.1964

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

3

Карабаева Мавлуда Абдусаламовна

03.09.1967

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

4

Саитов Каландар Саитович

15.02.1958

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

5

Абдувалиев Урустам Калмурзаевич

29.03.1959

МСП “ТС”

Гл.инженер

Майлуу-Суу ш.

 

6

Арзибекова Катчакан Тагайбековна

18.03.1989

Сш №3

мугалим

Майлуу-Суу ш.

 

7

Шерматов Турсунали Ташбулатович

01.12.1959

ЖЧК “МС ЛЗ”

СОЗ Стрелок

Майлуу-Суу ш.

 

8

Байиев Абдылхай

10.01.1954

пенсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

9

Бешбакова Жамал

29.03.1956

ЖЧК “МС ЛЗ”

Инженер сметчик

Майлуу-Суу ш.

 

10

Мамытов Махаматсабыр Абытович

15.05.1959

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

11

Айдаров Уланбек Кадырбекович

12.06.1986

ЖЧК “МС ЛЗ”

Слесарь МСР

Майлуу-Суу ш.

 

12

Ниязова Орозкан Эсенжановна

09.01.1965

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

13

Анарбаев Улан Мусурманович

07.10.1977

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

14

Джолдошева Зина Камиловна

28.04.1962

ЖЧК “МС ЛЗ”

Сборщик

Майлуу-Суу ш.

 

15

Мурзаев Аскарбек Турсуналиевич

15.05.1955

пенсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

16

Казиева Динара Мамыткановна

04.03.1964

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

17

Аматов Арапбай Турганбаевич

29.12.1959

пенсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

18

Акматов Усен Баялиевич

01.01.1965

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

19

Батыркулова Гулнара Кенжебековна

10.09.1995

Убактылуу иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

20

Маматов Асилбек Исраилович

24.03.1957

пенсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

21

Джакипов Умар Токтогулович

11.04.1961

пенсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

22

Молдобаева Айжамал Мирзалиевна

21.10.1991

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

23

Сеитов Таир Турсункулович

29.05.1964

РЭС

Кароолчу

Майлуу-Суу ш.

 

24

Токтоназаров Жаныбек Юнусалиевич

21.09.1990

МСП “ТС”

Слесарь

Майлуу-Суу ш.

 

25

Бакирова Данагул Шералиевна

29.05.1990

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

26

Идрисов Акылбек Ильясович

07.09.1962

ЖЧК “ЛЗ”

Слесарь

Майлуу-Суу ш.

 

27

Токтогулов Исмаил

02.07.1955

пенсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

28

Райимбекова Чолпонай Музуралиевна

07.12.1983

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

29

Доолетова Анара Джумакановна

11.03.1960

ЖЧК “МС ЛЗ”

Инженер

Майлуу-Суу ш.

 

30

Карабаев Шукербек Алимжанович

22.03.1963

пнсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

31

Ахмедишина Наталья Радиевна

19.02.1986

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

32

Жолонбаев Озгонбай Акылбекович

28.04.1962

МС РЭС

Кароолчу

Майлуу-Суу ш.

 

33

Давыдов Илья Андреевич

01.08.1989

ЖЧК “МС ЛЗ”

Жумушчу

Майлуу-Суу ш.

 

34

Эсеналиева Асел Талайбековна

17.11.1990

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

35

Султанов Ниязбек Момунбекович

14.10.1963

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

36

Идрисов Эрнст Акылбекович

17.07.1986

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

37

Шоматова Турсунай Кузибаевна

13.03.1965

пенсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

38

Набиев Маданбек Бекташович

20.05.1962

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

39

Джакипов Абдикарим Токтогулович

28.12.1957

пенсионер

-

Майлуу-Суу ш.

 

40

Култаева Зуура Калдаровна

09.04.1966

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

41

Ниязов Алимжан Каюмович

04.03.1964

Иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

42

Фазлыев Фиргат Фаатович

18.11.1960

ЖЧК “МС ЛЗ”

Наладчик

Майлуу-Суу ш.

 

43

Кыргызбаева Кенжегул Камбаровна

21.06.1987

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

44

Горт Юлия Владимировна

22.02.1984

ЖЧК “МС ЛЗ”

Сборщик

Майлуу-Суу ш.

 

45

Сатаров Омурбек Абдыжапарович

28.10.1980

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

46

Биримкулова Зийнаш Джумабаевна

22.09.1965

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

47

Арзибекова Бегаим Курбаналиевна

15.04.1991

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.

 

48

Атантаев Дамир Мирзабекович

04.01.1986

иштебейт

-

Майлуу-Суу ш.

 

49

Апсатарова Сапила Парпибаевна

06.04.1970

ЖИ

ЖИ

Майлуу-Суу ш.