Кок-Жангак - п/п “Өнүгүү-Прогресс”

“Өнүгүү-Прогресс” саясий партиясы

Көк-Жаңгак шаардык кенешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

Фамилиясы, аты-жөнү

Туулган

жылы жана

датасы

Иштеген

жери

Элеген кызматы

Жашаган жери

Эскертүү

1

Кыдыралиева   Зуура Адиковна

29.03.1963

№3 балдар бакчасы

директор

Көк-Жаңгак ш. Ленина к. 1-29-1

 

2

Усенов Кадыржан Атабекович

20.12.1952

иштебейт

пенсионер

Көк-Жаңгак ш. Салахутдинов 11

 

3

Киезбаев Куваничбек Тажибаевич

10.12.1958

"Шар-Булак"  суу чарбасы

жетекчи

Көк-Жаңгак ш. Транспортная 7

 

4

Рысмамбетова Жумакан Арзиевна

07.01.1966

№2 мектеп-гимназия

окуу бөлүмү-нүн башчысы

Көк-Жаңгак ш.

 

5

Мамашов Алмазбек Абдыкалилович

28.06.1970

ДЮСШ-1

тренер

Көк-Жаңгак ш.

 

6

Жаныбаев Абдижалил Тагерович

18.01.1962

иштебейт

 

Көк-Жаңгак ш. Коргон-Таш 34

 

7

Азимова Жумабүбү

20.02.1959

№1 орто мектеп

директор

Көк-Жаңгак ш. Комсомол 3 а

 

8

Жолоев Айбек Мамасалиевич

29.06.1990

№2 мектеп-гимназия

директор

Көк-Жаңгак ш. Шахтер 64

 

9

Кимсанов Абдиназар Кимсанович

10.02.1956

иштебейт

пенсионер

Көк-Жаңгак ш. Суйоркулов  86 а

 

10

Эшиева Лайликан Эшатовна

03.10.1965

иштебейт

пенсионер

Көк-Жаңгак ш. Ынтымак б/н

 

11

Тулембаев Эркимбай Абдираимович

04.01.1963

иштебейт

 

Көк-Жаңгак ш.

 

12

Маматов Нишанали Каримович

01.09.1955

иштебейт

пенсионер

Көк-Жаңгак ш. Суйөркулов 54

 

13

Голубева Елена Владимировна

03.07.1967

№2 мектеп-гимназия

мугалим

Көк-Жаңгак ш. Свобода

 

14

Наримбетов Таирбек Кулмаматович

30.04.1962

"Шар-Булак"  суу чарбасы

мастер

Көк-Жаңгак ш. Водозабор 8

 

15

Мамбетов Нурланбек Исмаилбекович

10.02.1985

№71 лицей

Бухгалтер

Көк-Жаңгак ш. Суеркулов 30

 

16

Хажиматова Рахат Абдуллажановна

15.05.1989

№1 орто мектеп

мугалим

Көк-Жаңгак ш. Комсомол 47

 

17

Эшиев Бекзат Камалдинович

24.06.1996

иштебейт

студент

Көк-Жаңгак ш. Ынтымак б/н

 

18

Калилов Орозбек Куванычбекович

13.02.1994

иштебейт

 

Көк-Жаңгак ш. Ленина к. 1-29

 

19

Чыйбылова Айнагул Астанакуловна

29.06.1978

№2 мектеп-гимназия

мугалим

Көк-Жаңгак ш. Разин 10

 

20

Киезбаев Залимбек Куваничбекович

10.04.1995

иштебейт

 

Көк-Жаңгак ш. Транспортная 7

 

21

Сапарбаев Касымбек Калдарбаевич

23.12.1967

Ком. Менчик деп.

электрик

Көк-Жаңгак ш. Матназарова 34-6

 

22

Сафина Мунира Султановнв

18.04.1954

иштебейт

пенсионер

Көк-Жаңгак ш. совет к 11

 

23

Волобуев Николай Иванович

02.01.1957

"Шар-Булак"  суу чарбасы

Слесарь

Көк-Жаңгак ш. Суеркулов 28-3

 

24

Иражапбаев Мунарбек Рустамович

16.10.1995

 

 

Көк-Жаңгак ш. Суйөркулов

 

25

Сартбаева Мээримгуль Исираиловна

216.01.1989

№2 мектеп-гимназия

соц.педагог

Көк-Жаңгак ш.

 

26

Амракулов Сатынбай Асамович

17.02.1963

иштебейт

 

Матросова  12

 

27

Джумагулов Базарбай Омурзакович

23.08.1961

иштебейт

 

Ленин 71,1

 

28

Ерашкина Галина Ивановна

09.05.1953

"Шар-Булак"  суу чарбасы

эсепчи

Көк-Жаңгак ш. Суеркулов 28-3

 

29

Матназаров Акынбек Мурзакаримович

31.10.1962

иштебейт

пенсионер

Көк-Жаңгак ш. Карьерная 4

 

30

Каримбаев Абдимталип

25.05.1955

иштебейт

пенсионер

Кок-жангак ш. Коргон-таш к 8

 

31

Машрапова Айнагул Азимовна

31.10.1966

№3 балдар бакчасы

тарбиячы

Көк-Жаңгак ш.Заречная 11

 

32

Багишева Майрамкан романкуловна

08.03.1968

иштебейт

 

Железн-я 10

 

33

Усенова Сырга Атабековна

05.08.1966

№2 мектеп гиназия

мугалим

Кок-жангак ш. Школьный к 6