Кочкор-Ата - п/п “Республика”

“Республика” саясий партиясы

Кочкор-Ата шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

 

 

 

Фамилиясы, аты-жѳнү

Туулганжылыжанадатасы

Иштеген жери

Элеген кызматы

Жашаган жери

Эскертүү

1

Бегнаев

Медер

Сабиржанович

25.04.1992

ОсОО

“Кыргызжер-

нефтегаз”

Ондуруш болуму

нун координатору

Кочкор-Ата ш.

 

 

2

Кутбидинов

Уларбек

Сапарбекович

24.12.1989

ОАО «КНГ»

Профсоюз Уюуму

Кочкор-Ата ш.

 

3

Сыдыкова

Жаныл

Калдарбековна

09.05.1964

Беки уулу Семетей №15

Мугалим

Кочкор-Ата ш.

 

4

Егоров Фёдор Вячеславович

10.01.1990

ОАО

«КНГ»

Бурголочу

Кочкор-Ата ш.

 

5

Сарбаев

Эламан

Камалдинович

07.09.1993

Кочкор-Ата колледжи

Тренер ФкНефтчи

Кочкор-Ата ш.

 

6

Шерматова Айдана Анваровна

18.12.1998

Жумушсуз

Жумушсуз

Кочкор-Ата ш.

 

7

Айтбаев Азамат

Кубанычбекович

10.03.1995

Жумушсуз

Жумушсуз

Кочкор-Ата ш.

 

8

Усенбаев

Таалайбек

Салимжанович

09.03.1991

ОАО

«КНГ»

Оператор

Кочкор-Ата ш.

 

9

Эргешова

Гулшайыр

Абдилашимовна

31.10.1983

КАТ

Мугалим

Кочкор-Ата ш.

 

10

Аликулов

Бабурмырза

Бахтияржанович

26.07.1995

ОАО

«КНГ»

Оператор

Кочкор-Ата ш.

 

11

Стамалиев

Азамат

Орозбаевич

14.03.1993

Ноокен

РОАН ж МСЭКБ

Санитардык болум башчы

Кочкор-Ата ш.

 

12

Шамаматова

Зиягуль

Курбаналиевна

06.10.1976

Ч.Айтматов №28

Мугалим

Кочкор-Ата ш.

 

13

Тажибаев

Сонунбек

Абдисатарович

16.02.1996

ОАО

«КНГ»

Оператор

Кочкор-Ата ш.

 

14

Мавлянов

Дастанбек

Кылычбекович

11.02.1990

ОАО

«КНГ»

Оператор

Кочкор-Ата ш.

 

15

Ниязалиева

Айгерим

Айбековна

11.09.1997

Cool bro’s

Дизайнер

Кочкор-Ата ш.

 

16

Эргашов

Иброхим

Авазбекович

11.10.1993

Жеке ишкер

Адис

Кочкор-Ата ш.

 

17

Кочорбаев

Омурбек

Жолдошбаевич

07.05.1995

Жумушсуз

Жумушсуз

Кочкор-Ата ш.

 

18

Абдырахманова Алина Таалайбековна

26.12.1997

Жумушсуз

Жумушсуз

Кочкор-Ата ш.

 

19

Абсали уулу

Уларбек

07.11.1992

ОАО

«КНГ»

ИВЦ Оператор

Кочкор-Ата ш.

 

20

Маматжанов

Мурат

Эмилбекович

01.01.1996

ОАО

«КНГ»

Оператор

Кочкор-Ата ш.

 

21

Токтоналиева

Гулжамал

Боконбаевна

23.05.1965

Беки уулу Семетей №15

Мугалим

Кочкор-Ата ш.

 

22

Шамшединов

Бахтишод

Эркинович

07.02.1989

Жеке ишкер

Адис

Кочкор-Ата ш.

 

23

Калдарбеков Сыргабек Токторалиевич

29.03.1992

ОАО

«КНГ»

Эсепчи

Кочкор-Ата ш.

 

24

Жолдошова

Жумагуль

Хайтмирзаевна

08.02.1974

Жумушсуз

Жумушсуз

Кочкор-Ата ш.

 

25

Туралыуулу

Нурбек

18.01.1992

Жеке ишкер

Адис

Кочкор-Ата ш.

 

26

Камилов

Медер

Осмонбекович

06.03.1990

ОАО

«КНГ»

Оператор

Кочкор-Ата ш.

 

27

Шаволотова

Арзыгул

Азизбековна

14.04.1997

«ОсОО»

Нур-телеком

Адис

Кочкор-Ата ш.

 

28

Кудайбердиев

Маликжан

Максатбекович

12.05.1996

ОсОО Эра конс-тинг

Директор

Кочкор-Ата ш.

 

29

Казыбеков

Идирис

Мурзакулович

10.08.1993

ОсОО Алтын Тамыр

Стаматолог

Кочкор-Ата ш.

 

30

Шаволотова

Арзыгул

Азизбековна

14.04.1997

«ОсОО»

Нур-телеком

Адис

Кочкор-Ата ш.

 

31

Зарыпбеков Талант Зарыпбекович

12.07.1992

Аруу Тиш

Стомматолог

Кочкор-Ата ш.

 

32

Жапаркулов

Кумарбек

Абдималикович

15.11.1992

ОАО

«КНГ»

Бурголочу

Кочкор-Ата ш.

 

33

Салиев

Изатбек

Тахиржанович

15.07.1989

ОАО

«КНГ»

Бурголочу

Кочкор-Ата ш.

 

34

Темирбай уулу

Мээрбек

24.11.1992

ОАО

«КНГ»

Бурголочу

Кочкор-Ата ш.

 

35

Оморов

Арген

Бакытбекович

17.09.1996

Жумушсуз

Жумушсуз

Кочкор-Ата ш.

 

36

Токтоматов

Мурат

Салижанович

28.12.1990

ОАО

«КНГ»

Оператор

Кочкор-Ата ш.