Каинда - п/п «Улуу-Журт»

«Улуу-Журт» саясий партиясы

Кайынды шаардык депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

1

КарабаевТынчтык Кенежебекович

01.12.1992

Мэрия г. Каинда

Тренер по футболу

г. Каинда ул. Джанузакова 1-1

 

2

Насыпбек уулу Нурпайыс

17.05.1990

ГП НК «КТЖ»

Бригадир пути

г. Каинда

ул. Чапаева 23

 

3

Сатиндиева Алтынай Райымбековна

09.07.1997

Временно безработный

 

 

г. Каинда ул. Космонавтов 18

 

4

Сулайманов Марат

Болотбекович

14.05.1996

ОсОО «Газпром»

Водитель

г. Каинда ул. Пролетарская 42

 

5

Турсуналы уулу Нурадил

13.11.1990

Временно безработный

 

г. Каинда

ул. Космонавтов 14

 

6

Джолдошева Маржанбубу Нуридиновна

03.02.1992

Временно безработный

 

г. Каинда

ул. Джуматаева 40/1

 

7

Мамбетов Уран Жангазыевич

12.07.1990

Временно безработный

 

г. Каинда

ул. Лермонтова 40

 

8

СулаймановРенат Кумушбекович

29.03.1995

Временно безработный

 

г. Каинда ул. Пролетарская 66

 

9

Анварбек кызы Жибек

09.04.1990

Временно безработный

 

г. Каинда ул. Больничная 16 а/5

 

10

Тенирбергенов Ильяс Жышанбекович

22.10.1988

ГП НК «КТЖ»

Оператор деф. тележки

г. Каинда

ул. Каиндинская 46/1

 

11

Оморова Дамира Аскарбековна

21.08.1967

ОАО «Кайынды-Кант»

оператор

г. Каинда

ул. Трудовая 48

 

12

Алыкулов Баатырбек Акматбекович

08.02.1969

ФОРС

«Альфа Секьюрити»

Старший охранник

г. Каинда

ул. Лермонтова 25

 

13

Ибраимов Тилек Дуулатбекович

06.11.1983

Временно безработный

 

г. Каинда

ул. Калинина 5

 

14

Тойгонбаева Мээрим Орозбековна

05.01.1982

Временно безработный

 

г. Каинда ул. Коммунистическая 22

 

15

Рысбекуулу

Адилет

28.12.1989

Временно безработный

 

г. Каинда

ул. Южная 6

 

16

Мирошников Иван Владимирович

25.03.1999

Временно безработный

 

г. Каинда ул.Краснооктябр  6/2

 

17

Бакиева Бурул Курманбековна

03.11.1982

КШГ им. К. Сулаймановой  №2

учитель

г. Каинда

ул. Кривенко 102

 

18

Есеналиев  Кубан Атаевич

18.11.1991

Временно безработный

 

г. Каинда ул. Советская 17

 

19

Мусаев Бакыт Мусаевич

11.02.1992

Временно безработный

 

г. Каинда ул.Железнодорожн 1

 

20

Асанкулова Айжан Самарбековна

01.01.1980

д/с «Алты-Бакан»

воспитатель

г. Каинда ул. Коммунистич 5/7

 

21

Медетов Кубанычбек Аубекирович

10.05.1995

Временно безработный

 

г. Каинда

ул. Карбышева 10

 

22

Табилдиев Эралы Эшимбекович

03.11.1999

Временно безработный

 

г. Каинда

ул. Трудовая 40

 

23

Матыкеева Жайнагул

06.10.1992

д/с «Алтыбакан»

воспитатель

г. Каинда ул.Коммунистич 9/9

 

24

Качаганов Рысбек Турдакунович

21.01.1976

д/с «Алты-Бакан»

Сторож

г. Каинда

ул .Южная 6

 

25

Абдыкулова Нурила Темиркановна

15.03.1971

д/с «Алты-Бакан»

воспитатель

г. Каинда ул. Коммунстич 24/17

 

26

Иваний Станислав Анантольевич

04.05.1991

Временно безработный

 

г. Каинда ул. Заводская 20/1

 

27

Бейшенбиев Эрик Сагатович

22.03.1990

Временно безработный

 

г. Каинда

ул. Каиндинская  50/1

 

28

Райымбекова Алфия Искендеровна

10.11.1975

д/с «Алты-Бакан»

Повар

г. Каинда

ул.Коммунистич 18/6

 

29

Мырсабекова Гулбарчын Сейтбековна

04.12.1968

д/с «Алты-Бакан»

кочегар

г. Каинда ул.Южная 6