Каинда - п/п «Күчтүү Коом»

«Күчтүү Коом» саясий партиясы

Кайынды шаардык депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

1

Таалайбеков Байтик

Таалайбекович

08.11.1996

ОАО

Северэлектро

Инженер АСУ

г. Каинда ул. Краснооктябрьская 10

 

2

Тилекеева

Назгуль Бердигожоевна

07.11.1978

ГП Кыргыз

Темир жолу

Старший приемосдатчик

г. Каинда ул. В.В Казаченко 12-4

 

3

Каюн

Светлаа Ивановна

01.01.1966

КС гимназии

Им.К.Сулаймановой

лобарант

г. Каинда

ул. Кислых 7-14

 

4

Курманалиев

Тилек Джамалбекович

16.05.1994

безработный

безработный

г. Каинда

у л. Сенобаза 64

 

5

Кадыралиева

Гульнура Кенжебековна

08.11.1981

Банк

Мол Булак

менеджер

г. Каинда

ул.Коммунистич. 14

 

6

Гусельникова

Татьяна Александровна

13.06.1969

ГП Темир Жолу

оператор

г. Каинда ул. Коммунистич.26-19

 

7

Жамурзаев

Самат Маратбекович

20.11.1998

безработный

безработный

г. Каинда

ул. Молодежная 7

 

8

Айткулова

Халима Каракеевна

26.12.1972

ОАО Северэлектро

расчетник

г. Каинда

ул. Кривенко 33

 

9

Кудайярова

Гулнара Тентимишовна

08.10.1958

безработный

безработный

г. Каинда

ул. Семофорная 5

 

10

Трубачев

Василий Иванович

12.09.1967

безработный

безработный

г. Каинда 

ул. Октябрьская25

 

11

Кутчер

Галина Геннадьевна

02.01.1957

безработная

безработная

г. Каинда ул. В.В.Казаченко 9-27

 

12

Жеенбаева

Замира Энгельсовна

25.03.1980

ИП Жеенбаева

Повар

г. Каинда

ул. Заводская 31-14

 

13

Жапаров

Алмаз Эркинбекович

12.02.1974

Безработный

безработный

г. Каинда

 ул. Трудовая 6

 

14

Ибраимкулова

Салтанат Жумаевна

07.02.1972

безработная

безработная

г. Каинда

ул.Молодежная 7

 

15

Маметова

Асель Халметовна

11.08.1972

КСШ №1 им.

В.В.Казаченко

учитель

г. Каинда

ул. Кривенко 81

 

16

Ильпеков

Кубан Дуйшенбекович

20.06.1997

безработный

безработный

г. Каинда

ул. Джуматаева 56

 

17

Бадраева

Салтанат Камчибековна

20.10.1978

ОАО

Северэлектро

Оператор

АСУ

г. Каинда

ул. Кривенко 33

 

18

Шамуратова

Аида Алымбековна

25.03.1977

КСШ№1 лицей им.

В.В.Казаченко

учитель

г. Каинда

ул. Заводская 20-3

 

19

Сабыров

Аттокур Мамытович

17.09.1974

безработный

безработный

г. Каинда

ул. Южная 17

 

20

Голенко

Галина Геннадьевна

14.10.1969

КСШ№1 лицей им.

В.В.Казаченко

учитель

г. Каинда

ул.Краснооктябрьская

 

21

Жунусова

Соня Кондубаевна

11.09.1964

безработная

безработная

г. Каинда

ул. Северная 1

 

22

Курманалиев

Джайдарбек Куралбекович

22.05.1986

ОАО

Северэлектро

Старший

инспектор

г. Каинда ул. Куйбышева 14-2

 

23

Акинова

Дамира Каныбековна

28.02.1990

Панф.р-н

СУД

архивариус

г. Каинда

ул. Кривенко 4

 

24

Исмайлова

Айжан Сериктаевна

20.01.1986

ИП Исмайлова

фотограф

г. Каинда

ул. Кривенко 27-1

 

25

Еремин

Роман Геннадьевич

12.12.1991

Безработный

безработный

г. Каинда

ул. Космонавтов 65-1

 

26

Жакыпова

Айжаркын Бакирвна

18.11.1979

безработная

безработная

г. Каинда

Ул. В.В.Казаченко 7-3

 

27

Кенешбекова

Айжан Кенешбековна

02.01.1994

безработная

безработная

г. Каинда

ул. Садовая 4

 

28

Гавин

Максим Павлович

17.06.1993

безработный

безработный

г. Каинда

ул. Фрунзе 28

 

29

Ибраева

Нелла Байышовна

16.06.1984

районная центр.

больница

медик

г. Каинда

ул. Юбилейная 12-15

 

30

Жееналиева

Айгуль Алмазовна

25.11.1976

безработная

безработная

г. Каинда

ул. Куйбышева 20-20

 

31

Джеенбеков

Шаабай Момунович

03.01.1961

Безработный

безработный

г. Каинда

ул. Горького 8

 

32

Корукчиева

Элизат Султангазиевна

04.04.1987

безработная

безработная

г. Каинда

ул. Фрунзе 20

 

33

Иманалиева

Шарапат Рысбековна

16.03.1978

ОАО

Северэлектро

делопроизводитель

г. Каинда

ул. Карбышева 15

 

34

Уланбеков

Асылбек Уланбекович

02.08.1995

безработный

безработный

г. Каинда

ул.Джуматаева 19-2