Кадамжай - п/п "Жаны Доор"

 «Жаңы Доор» саясий партиясы

Кадамжай шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

 

1

Абдижалилов Буданбек Доолатбекович

08.06.1978

“Уста-Курулуш” ЖЧК

Башкы Директор

Кадамжай шаары

 

 

2

Ураимов Эркин Нусратиллаевич

06.10.1968

Кадамжай ш. Кенеш

Торага

Кадамжай шаары

 

3

Миталипова Нурхан Токтосуновна

15.06.1972

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

4

Асамидинов Асылбек Шарабидинович

22.11.1978

ГазПром Кыргызстан

Оператор

Кадамжай шаары

 

5

Зайляпов Эрали Закирович

11.04.1960

Жайыт комитети

Торага

Кадамжай шаары

 

6

Ажиева Айнура Жолдошбаевна

17.08.1979

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

7

Жумабаев Жунус Калмурзаевич

23.12.1979

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

8

Акимов Саитбай Исламович

13.03.1975

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

9

Сейдалиева Бермет Гуламовна

20.11.1973

А.Масалиев

Мугалим

Кадамжай шаары

 

10

Жумабаев Абабакир Калмурзаевич

21.08.1973

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

11

Каримов Азизбек Ибраимович

15.05.1974

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

12

Малабекова Гульшан Абдиллажановна

31.07.1983

“Уста-Курулуш” ЖЧК

Кассир

Кадамжай шаары

 

13

Давранов Бактыбек Келдибекович

22.11.1974

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

14

Ахматов Нурбек Мухидинович

17.08.1982

Жеке ишкер

Жетекчи

Кадамжай шаары

 

15

Ганиева Нуриза Дуйшобаевна

07.02.1979

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

16

Мурзабаев Шарабидин Нажимидинович

06.08.1969

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

17

Нийматов Гулжигит Мухидинович

02.11.1977

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

18

Мирзакулова Зуура Токтобаевна

13.01.1979

Жеке ишкер

Повар

Кадамжай шаары

 

19

Зайляпов Жолдошбек Изатиллаевич

11.03.1975

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

20

Шерматов Пайзамат Кудайбердиевич

22.03.1969

АОО Ош Электро

Вахтер

Кадамжай шаары

 

21

Базарбаева Толгонай Сурановна

27.04.1968

ГазПром Кыргызстан

Контролер

Кадамжай шаары

 

22

Мойдинов Равшанбек Халилович

13.12.1969

ГазПром Кыргызстан

Водитель

Кадамжай шаары

 

23

Алимов Жаныбек Гаваевич

27.10.1968

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

24

Мамажанова Гулжан Абдурасуловна

10.10.1980

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

25

Асамидинов Бурханидин Шарабидинович

04.04.1967

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

26

Зайляпов Бакир Изатиллаевич

06.06.1969

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

27

Каныбек кызы Наргиза

09.05.1993

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

28

Эркинов Эламан Эркинович

15.06.1994

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

29

Зайляпов Нурлан Изатиллаевич

23.04.1977

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

30

Зайляпова Бузайна Максидиновна

05.12.1972

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

31

Ураимов Ханназар Нусратиллаевич

18.03.1982

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

32

Абсеитов Данияр Маликович

17.07.1978

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары

 

33

Рустамова Айнура Пайзидиновна

25.06.1977

Иштебейт

Иштебейт

Кадамжай шаары