Исфана - п/п «Өнүгүү-Прогресс»

«Өнүгүү-Прогресс»   саясий партиясынан Исфана шаардык Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

         

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

 1.  

 

Худайназаров

Довронбек

Сабыржанович

15.05. 1980

 

Исфана

орто мектеби

Директор

 

Исфана шаары

 

 1. 2

Козубаев Ташполот

Раимович

21.03. 1963

 

КРФМ

Лейлек

башкармалыгы

Казына болумунун башчысы

 

Исфана шаары

 

 1. 3

Сатарова Орозгул

Камчиевна

06.02. 1962

 

А.Навои атындагы

орто мектеби

Директор

 

Исфана шаары

 

 1. 4

Сапаев Бакытбек

Торобаевич

27.04. 1976

 

Кыргыз телеком

ААК Лейлек

филиалы

Директор

 

Исфана шаары

 

 1. 5

Узаков Мамиржон

Султанович

27.08. 1963

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1. 6

Маматкулова

Мафтуна

Киемиддиновна

08.04. 1989

 

«Исфана-Таза-суу»

МИ

Кассир

 

Исфана шаары

 

 1. 7

Туйчиев Жовланбек

Закирович

27.06. 1975

 

Лейлек мамлекеттик урон чарба

Башчы

 

Исфана шаары

 

 1. 8

Чумаев Абдималик

Ганиевич

12.10. 1967

 

Лейлек автобекет ЖЧК

Директор

Исфана шаары

 

 1. 9

Халмуратова Айгул

Уматкуловна

29.01. 1978

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1. 10

Акбаров Уткирбек

Устабабаевич

01.01. 1979

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1. 11

Кундузов Учкунбек

Бахридинович

26.04. 1979

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1. 12

Таджибабаева Юлдуз Отаевна

04.04.1968

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1. 13

Хамдамов Улукбек

Камалидинович

22.12. 1985

 

Исфана аэропорт

жумушчу

Исфана шаары

 

 1. 14

Далиев Элдор

Бактиярович

05.10. 1992

 

Исфана

орто мектеби

Мугалим

Исфана шаары

 

 1. 15

Ибрагимова Назипат

Тойчукуловна

 

21.10. 1983

Исфана орто мектеби

Мугалим

Исфана шаары

 

 1. 16

Бобоев Абдумавлон

Нишанбаевич

29.05. 1969

 

Мамлекеттик каттоо кызматынын Лейлек башкармалыгы

Жер тузуучу инженер

Исфана шаары

 

 1. 17

Холматов Низом

Абдыганиевич

10.04. 1986

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Сайитова Назирахан Туракуловна

04.01. 1960

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Байбобоев Олимжон

Камилжанович

19.08. 1974

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Каландаров Махаматжан

Турсунбаевич

18.11. 1951

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Исмаилова Марзияхон Туйчибаевна

01.08. 1988

 

Исфана

орто мектеби

Мугалим

Исфана шаары

 

 1.  

Мамыров Хусан Абдулазизович

20.07. 1965

 

Исфана Жайыт комитети

башчы

Исфана шаары

 

 1.  

Туйчиев Бактиер

Яралиевич

26.05. 1967

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Юлдашова Дилфуза

Уктамовна

23.04. 1993

 

 

Исфана

орто мектеби

Шев повар

Исфана шаары

 

 1.  

Халмурзаев Зухридин Ибрагимович

04.06. 1976

 

Лейлек сорт сыноо участкасы

жумушчу

Исфана шаары

 

 1.  

Нишанбаев Бохадир

Хикматович

01.03. 1987

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Дамуллаева Сурайё Кадыржановна

1987.2606.

А.Навои атындагы орто мектеби,

катчы-оператор

 

Исфана шаары

 

 1.  

Худайназаров Зарифжон

Мамажанович

20.08. 1977

 

Токтогул атындагы

орто мектеби

Чарба башчысы

 

Исфана шаары

 

 1.  

Мурзалиев Омадбек

Файзуллаевич

09.07. 1995

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Саттарова Бакбубу Камчыбековна

16.12.1979

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Нажимидинов Камолидин

Курбанбаевич

09.11. 1950

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Бабаев Фаррух

Абдикадирович

08.07. 1991

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Джантаева Дилшода

Фарходжановна

28.09. 1998

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Ибрагимов Иномжон

Икрамович

10.02. 1969

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Абдурахманов Акмалжон

Юлдашалиевич

20.05. 1985

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Абдуллаева Гулфизар Хайдаралиевна

 

24.05.1997

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Худойназаров Уткирбек Усманович

.07.07.1991

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Камчыбеков Асылбек

Арзыбекович

27.09. 1973

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Тошпулатова Хавасхон Абдихалиловна

23.02. 1971

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Шодиев Шавкатжон Айбжонович

10.07.1975

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Хикматулло уулу Хабибулло

26.05.1992

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Кузиева Хабиба Маматовна

18.01.1967

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Ражапов Алишер Абдурахмонович

13.06.1966

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Кузиев Шадимурат Эгамбердиевич

 

17.10.1962

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Каарова Минарамхан Ахматовна

13.02.1974

Кыргыз телеком

ААК Лейлек

филиалы

кассир

 

Исфана шаары

 

 1.  

Шарипов Зайнобиддин Маматович

15.05.1975

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Кузиев Бегзод Закиржанович

10.01.1991

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Шодиева Шайрахон Сайтмуратовна

04.09. 1978

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Холов Асроржон Норкузиевич

26.06.1982

жумушсуз

 

Исфана шаары