Исфана - п/п «Мурас»

«Мурас» саясий партиясы

Исфана шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

        

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

 1.  

 

Шамуров

Равшан Галбаевич

27.08.1980

жеке ишкер

 

Исфана шаары, Тайлан айылы

 

 1. 2

Абдисаламов Алмазбек Азиреткулович

09.02.1978

пенсионер

 

Исфана шаары, Самат айылы

 

 1. 3

Эржигитова Эркинай Кадыровна

07.04.1966

РСК-Банк Исфана Филиалы

Башчы

Исфана шаары, Чимген айылы

 

 1. 4

Раззакбердиев Анваржон Облобердиевич

05.09.1978

Исфана шаардык мэриясы

Башкы адис

Исфана шаары

 

 1. 5

Кашкабаев Исираил Ганиевич

27.12.1964

жеке ишкер

 

Исфана шаары

 

 1. 6

Вахабова Мутаббархон

Абдинабиевна

11.01.1972

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1. 7

Жаназаков

Садир Шамшиевич

01.01.1967

жеке ишкер

 

Исфана шаары, Голбо айылы

 

 1. 8

Туракулов

Хатам Ахрарович

01.01.1969

пенсионер

 

Исфана шаары

 

 1. 9

Максутова Эркеайым Бурукуловна

01.04.1977

А.Навои атындагы орто

мектеби

Мугалим

 

Исфана шаары

 

 1. 10

Саатбаев Жамаатбек Абибиллаевич

29.05.1980

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1. 11

Жолматов Исманали Нийматович

28.06.1985

Лейлек РЭТ

орун басар

 

Исфана шаары, Тайлан айылы

 

 1. 12

Абдиева Гулзат Юсупбаевна

 

05.04.1980

К. Казыев атындагы орто мектеби

Мугалим

 

Исфана шаары, Голбо айылы.

 

 1. 13

Кузиев

Алимжон

Умаралиевич

23.04.1977

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1. 14

Марданов Рустом

Атакозыевич

23.08.1965

Лейлек аймактык бириккен ооруканасы

Дарыгер

 

Исфана шаары

 

 1. 15

Сагынбек Кызы Сымбат

20.07.1992

«Инсан-Лейлек» КФ

кызматкер

 

Исфана шаары

 

 1. 16

Пусурманкулов Рахматулла

Момунович

 

06.03.1960

Үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору

Дарыгер

 

Исфана шаары, Тайлан айылы

 

 1. 17

Хусанов Болотбек Жолдошалиевич

22.06. 1982.

Лейлек РЭТ

монтер

Исфана шаары, Тайлан айылы

 

 1.  

Аскарова Зулфия

Хамитовна

16.01.1968

жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Далиев

Бактияр

Акбаралиевич

14.08.1969

Үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору

Дарыгер

 

Исфана шаары

 

 1.  

Ниматов Куаныч

Бакирович

21.09.1970

Гагарин атындагы орто мектеби

Мугалим

 

Исфана шаары

 

 1.  

Дадабаева Дилфуза

Бахридиновна

29.11.1970

Лейлек

райондук

маданият

уйу

кызматкер

 

Исфана шаары

 

 1.  

Сулайманов Улукбек Кумарбаевич

16.07.1989

жумушсуз

 

 

Исфана шаары, Самат айылы

 

 1.  

Кундузов

Усон Акылбекович

07.01.1985

ЖЧК “Бей Синь”

котормочу

 

Исфана шаары, Самат айылы

 

 1.  

Махамадинова Мохира Камалидинова

28.03.1969

№4 -Гимназия

мугалим

Исфана шаары

 

 1.  

Эргешов

Орозали Абдикайымович

20.01.1997

жумушсуз

 

Исфана шаары, Самат айылы

 

 1.  

Юлдашев Сулайман Бакытбекович

31.08.1994.

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Алибекова Айнура Ганыбековна

 

25.05.1971

Гагарин атындагы орто мектеби

 

Исфана шаары

 

 1.  

Муратов

Касым

Бабаевич

19.04.1956

жумушсуз

 

Исфана шаары, Самат айылы

 

 1.  

Абдуллаев Алмазбек Разакович

09.06.19770

жумушсуз

 

Исфана шаары, Самат айылы

 

 1.  

Ахматова Эътиборхон Орифжановна

26.07.1979

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Орозбаев Багдат Саиткулович

11.02.1985

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Саипов

Дадакози

Иляшович 

08.04.1961

жеке ишкер

Дарыгер

 

Исфана шаары

 

 1.  

Сулайманова Буайша Жусупалиевна

08.03.1984

А.Навои атындагы орто мектеби

Мугалим

 

Исфана шаары

 

 1.  

Сулейманов Дилшодбек

Махамадалиевич

 

01.11.1977

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Кобилов Фарходжон Салимбайвич

22.04.1971

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Кулдашева Хикоятхон Шариповна

30.05.1967.

 

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Шакиров

 Улугбек Салиевич

27.11.1976

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Алимов Бахрамжон Махамадиевич

23.06.1977

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Орозбаева Аида Курбанбаевна

26.01.1985.

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Шарипов Сабиржон Устажанович

15.05.1968

жеке ишкер

 

Исфана шаары

 

 1.  

Иргашев Джалолитдин  Атакузиевич

10.12. 1960

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Ташматова Зебиниса Кочкоровна

24.04.1985

Лейлек

райондук

маданият

уйу

китепканачы

 

Исфана шаары

 

 1.  

Курбанов Сардорбек Аскаралиевич

17.12.1986

жумушсуз

 

 

Исфана шаары

 

 1.  

Дербишев Болотбек Толубаевич

01.08. 1964

Гагарин атындагы орто мектеби

Мугалим

Исфана шаары

 

 1.  

Жангирова Мээркан

Курбанбековна

11.03.1996

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Макамов Сагынбек Абдурахманович

09.04.1991

жумушсуз

 

Исфана шаары

 

 1.  

Бакытбек Уулу Саиткул

04.04.1998

жумушсуз

 

Исфана шаары