Исфана - п/п «Кыргызстан Элдик демократиялык партиясы»

«Кыргызстан Элдик демократиялык партиясы» саясий партиясы Исфана шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

 

        

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

 1.  

 

Айтемиров Белек Бердинбаевич

03.02.1988-ж

жеке ишкер

 

Чимген а.

Ж.Тагаев №24

 

 1. 2

Курбанов Тойиржон

14.01.1955-ж

пенсионер

 

Исфана, Э.Эгембердиев №33

 

 1. 3

Момунова Гулмайрам Абдихалиловна

01.08.1981-ж

жумушсуз

 

Исфана

А.Байжанов 16

 

 1. 4

Якубжнов Жавлонбек Абдикаимович

09.11.1992-ж

ЖЧК «Арча-Тревел»

Директор

 

Исфана , Тоголок-Молдо 70

 

 1. 5

Туракулов Махаматкул Азамкулович

12.12.1959-ж

пенсионер

 

Исфана, Пулон 10

 

 1. 6

Халматова Бумайрам Саитмуратовна

07.03.1968-ж

Гимназия №4

Директор

 

Исфана К.Кундузов №114

 

 1. 7

Абдурахмонов Кобилжон Балтабаевич

18.08.1972-ж

Жеке ишкер

Жеке ишкер

Исфана , Курбон Баратов №7

 

 1. 8

Халилов Адилжон Акматович

04.11.1959-ж

пенсионер

 

Исфана, Тоголок Молдо №63

 

 1. 9

Холматова Гулнора Абдинабиевна

16.03.1961

А.Навои атындагы орто мектеби

мугалим

 

Исфана, Э.Эгембердиев №12

 

 1. 10

Абдуллаев Хакимжон Ибадиллаевич

07.07.1973-ж

“Лейлек” базары

Жеке ишкер

 

Исфана Х.Тыныбеков

 

 1. 11

Туракулов Анваржон Ахматжанович

06.10.1980-ж

“Исфана” орто мектеби

Тех жумушчу

 

Исфана , Колхозная №16

 

 1. 12

Муминжанова Сохиба Өктөмжановна

23.02.1968-ж

жумушсуз

 

 

Исфана, А.Азизов №56

 

 1. 13

Шарипов Шадымурат Таджымуратович

23.06.1967-ж

“Лейлек Тазалык” МИ

кассир

 

Исфана Пулон №105

 

 1. 14

Бердиев Абдиганы Абдикаримович

26.03.1992-ж

Жеке ишкер

 

Исфана , Колхозная 12

 

 1. 15

Кузиева Гулнора Саитмуратовна

15.07.1970-ж

“Амир Темур” орто мектеби

мугалим

 

Исфана , Корук 46/1

 

 1. 16

Хамидов Искандар Сахобиддинович

24.02.1984-ж

Лейлек Аймактык Орууканасы

Дарыгер

 

Исфана , Манас Ата

 

 1. 17

Байзоков Заирбек Зокиржонович

04.11.1987-ж

“Лейлек Тазалык” МИ

Жетекчи

 

Исфана , Восточная №23

 

 1.  

Ражапова Чаросхон Алишеровна

07.11.1989-ж

Токтогул орто мектеби

мугалим

 

Исфана , Тоголок Молдо

 

 1.  

Темирбаев Адылбек Абдупаязович

26.03.1987-ж

Жеке ишкер

 

Исфана, Чимген айылы Бозогул

 

 1.  

Хамрокулов Файзулложон Собиджанович

29.01.1985-ж

жумушсуз

 

Исфана,Курулуш көч 7/1

 

 1.  

Кузева Дилноза Ботиржановна

02.08.1990-ж

А.Навои орто мектеби

мугалим

 

Исфана , Восточная №133

 

 1.  

Илашов Сохибжон Ахматович

23.10.1989-ж

Жеке ишкер

 

Исфана, Б.Комилов №12

 

 1.  

Арипов Ойбек Ёкубжанович

15.03.1989-ж

жумушсуз

 

Исфана, К.Баратов №88

 

 1.  

Карьягдиева Жаннатой Турсунбаевна

05.01.1979-ж

Жеке ишкер

 

02-2021

 

 

 1.  

Кодиров Абихалил Бахромович

17.09.1969-ж

жумушсуз

 

Исфана, Додосьян

 

 1.  

Дадабав Улугбек Фахриддинович

23.10.1997-ж

жумушсуз

 

Исфана, Жаштык 34

 

 1.  

Ниёзбобоева Гузалхон Ибрагимовна

03.08.1972-ж

жумушсуз

 

Исфана СССР 60 жыл

 

 1.  

Мурзакаюмов Зикриддин Мурзакаюмович

09.06.1975-ж

жумушсуз

 

02-2021

 

 

 1.  

Бобоев Умиджон Ганиевич

11.05.1973-ж

жумушсуз

 

Исфана , Додасьян

 

 1.  

Байматова Айгул Ёралиевна

04.10.1992-ж

“Ынтымак” б/б

тарбиячи

 

Исфана, Восточная 56

 

 1.  

Хабибуллаев Жасурбек Зухриддинович

20.01.1991-ж

жумушсуз

 

Исфана,  Тоголок Молдо

 

 1.  

Усаров Самидин  Джалилович

02.01.1965-ж

жумушсуз

 

Исфана , Ж.Осоров 125

 

 1.  

Хамидов Махлиё Юсупжановна

30.03.1990-ж

Үй-бүлөлүк дарыгерлер Борбору

медсестра

 

Исфана, Самат

 

 1.  

Абдуллаев Мухриддин Хошимжонович

01.11.1993-ж

жумушсуз

 

Исфана, Х.Тыныбеков № 12/7

 

 1.  

Холов Анваржон Норкузиевич

17.09.1979-ж

жумушсуз

 

Исфана , С Худойназаров

 

 1.  

Ахмедова Кийматой Абдукахоровна

24.02.1970-ж

Лейлек аймактык оорукана

медайым

 

Исфана, Туракул Ата 74

 

 1.  

Курбонбаев Марифжон Джурабашиевич

11.06.1996-ж

жумушсуз

 

Исфана, Восточная

 

 1.  

Мурсаитов Умуджон Обиджонович

16.05.1992-ж

жумушсуз

 

Исфана, Восточная

 

 1.  

Халилова Матлюба Пулатовна

20.12.1961-ж

жумушсуз

 

Исфана , Самат №20

 

 1.  

Умаров Исак Исмаилович

16.02.1963-ж

“Лейлек Тазалык ” МИ

Электро сваршик

 

Исфана , Восточная 334

 

 1.  

Халилов Кодиржон Адилжанович

16.01.1989-ж

Лейлек аймактык оорукана

Дарыгер

 

Исфана, Тоголок-Молдо 63

 

 1.  

Дадабаева Зумратой Кузибаевна

25.03.1958-ж

Жеке ишкер

 

Исфана. Тоголок Молдо

 

 1.  

 Мурзалиев Мурзомурот Джумабаевич

16.11.1959-ж

жумушсуз

 

Исфана, Х.Кундузова

 

 1.  

Дадабаев Равшанбек Бахриддинович

29.01.1961-ж

жумушсуз

 

Исфана, с.Тайлан

 

 1.  

Халилова Наргиза Шамшиддиновна

28.07.1993-ж

жумушсуз

 

Исфана, Самат 20

 

 1.  

Нишонов Хайрулло Атаевич

14.03.1973-ж

жумушсуз

 

Исфана , с Тайлан 25

 

 1.  

Бобоев Уткирбек Рустамбердиевич

22.02.1984-ж

жумушсуз

 

Исфана , Тоголок-Молдо

 

 1.  

Узакова Садокат Абдинаимовна

26.09.1989-ж

жумушсуз

 

Исфана , Тоголок –Молдо 60

 

 1.  

Илашов Ахмат Давронович

20.05.1959-ж

жумушсуз

 

Исфана, Б.Комилов

 

 1.  

Шарипов Тохир Адашович

10.09.1964-ж

жумушсуз

 

Исфана , А.Байжанов 41

 

 1.  

Якубжанова Феруза Абдикаимовна

21.12.1987-ж

жумушсуз

 

Исфана, Пионер

 

 1.  

Худойназарова Нодира Гуламжоновна

26.08.1979-ж

Ысык Көл орто мектеби

мугалим

 

Исфана , Тоголок-Молдо 76

 

 1.  

Туракулова Феруза Маматкуловна

28.10.1986-ж

Лейлек Аймактык ооруканасы

медайым

 

Исфана, Пулон

 

 1.  

Абдираимова Улгай Файзуллаевна

31.01.1972-ж

жумушсуз

 

Исфана , К.Кундузова 49

 

 1.  

Пулатов Акмалжон Рустамбекович

05.02.1990-ж

жумушсуз

 

Исфана, Пионер 24/1

 

 1.  

Исмаилова Нодира Хабибуллаевна

10.12.1987-ж

жумушсуз

 

Исфана, Х.Кундузова 13

 

 1.  

Халилов Муродулло Юсупжонович

27.03.1986-ж

жумушсуз

 

Исфана, Самат кочосу

 

 1.  

Абдалиева Элиза Фарходовна

06.02.1998-ж

ЖЧК АлисКОМ”

сатуучу

 

Исфана , К.Кундузов

 

 1.  

Батиров Фархотжон Абдилвакиевич

02.08.1977-ж

жумушсуз

 

Исфана , Пулон 15

 

 1.  

Нишанбаева Шахло Мамадалиевна

31.01.1990-ж

жумушсуз

 

Исфана, с Самат , Абдикаар 3

 

 1.  

Умарова Хабиба Пулатовна

20.09.1964-ж

“Исфана Таза Суу” МИ

кассир

 

Исфана , Калхозная 54

 

 1.  

Халилова Шахло Юсупжановна

17.02.1981-ж

Жеке ишкер

 

Исфана , Шарип

 

 1.  

Адашева Дилфуза Абдимовлоновна

05.07.1980-ж

жумушсуз

 

Исфана , Саркент 56

 

 1.  

Абдурахманова Саодат Кахаровна

18.01.1968-ж

жумушсуз

 

Исфана, Госспецхоз.42