Баткен - п/п "Эмгек "

«Эмгек» саясий партиясы

Баткен шаардык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

       

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

1

Борубеков Арзыбек Курсаналиевич

30.10.1987

БООБ

координатор

Баткен ш.

 

2

Шукуров Батырбек Абдикутузович

02.02.1981

жеке ишкер

 

Баткен ш.

 

3

Гаипова Бууназарат Абабакировна

17.04.1978

АРИС

адис

Баткен ш.

 

4

Аширов Алтынбек Абдашимович

03.05.1976

БатМУ

директор

Баткен ш.

 

5

Тагаев Абдрашит Камалович

03.10.1973

жеке ишкер

 

Баткен ш.

 

6

Дыйканова Кымызай Асанбаевна

10.08.1980

Ж.Боконбаев

мугалим

Баткен ш.

 

7

Дыйканов Ысман Борубаевич

05.04.1962

Кызыл-Дон а/чарба кооп.

кызматкер

Баткен ш.

 

8

Маматисаев Мансурбек Тойчубекович

22.03.1980

иштебейт

 

Баткен ш.

 

9

Шаимова Элмира Ибрагимжановна

08.03.1983

иштебейт

 

Баткен ш.

 

10

Султанмуратов Алтынбек Толубаевич

16.01.1976

иштебейт

 

Баткен ш.

 

11

Муратов Айбек Султаналиевич

05.04.1987

Тынчтык Демилге

торага

Баткен ш.

 

12

Галбаева Канышай Тургуналиевна

25.10.1978

Баткен жатак4 гимназия

мугалим

Баткен ш.

 

13

Нишанов Улукбек Абдуманабович

28.04.1985

иштебейт

 

Баткен ш.

 

14

Примкулов Анаркул Олмасович

27.11.1957

иштебейт

 

Баткен ш.

 

15

Сатыбалдиева Ильвахан Маматкасымовна

29.09.1974

А.Имаров ат.орто

директор

Баткен ш.

 

16

Мамадиев Канатбек Ысманович

06.04.1979

 Баткен СПА

болум башчы

Баткен ш.

 

17

Мамадиев Нурлан Суйунбаевич

21.05.1971

Ж.Боконбаев

мугалим

Баткен ш.

 

18

Абдырахманова Паризат Абдиевна

18.11.1971

иштебейт

 

Баткен ш.

 

19

Масеитов Базарбай Дадибаевич

05.07.1970

НПО

адис

Баткен ш.

 

20

Ысманов Абдрасул Ашимович

07.08.1978

Мерия

башкы эсепчи

Баткен ш.

 

21

Абдраимова Мамагул  Мурзаевна

27.02.1972

А.Жайнаков ат.муз.др театр

мат.бухг

Баткен ш.

 

22

Абдуллаев Бактыяр Нуруевич

19.06.1971

иштебейт

 

Баткен ш.

 

23

Акматов Абыткан Тагаканович

07.07.1965

Стомотолог

врач

Баткен ш.

 

24

Кудайназарова Алтынай Айткозуевна

13.11.1968

Ленин ат.орт.мек.

мугалим

Баткен ш.

 

25

Шайдуллаев Нургазы Каримбаевич

08.08.1985

иштебейт

 

Баткен ш.

 

26 

 

Муминов Алишер Кужалиевич

 

06.02.1976

Кузот кызматы

башчы

Баткен ш.

 

27

Масеитова Айнагуль Айпидиновна

12.09.1976

Баткен обл гимназия

мугалим

Баткен ш.

 

28

Отобаев Кудрат Махмуталиевич

01.01.1985

иштебейт

 

Баткен ш.

 

29

Таиров Кубаныч  Абдилазизович

28.07.1981

БатМУ

мугалим

Баткен ш.

 

30

Режепали кызы Акбермет

18.04.1990

Баткен обл гимназия

мугалим

Баткен ш.

 

31

Минбаев Кубанычбек Каримович

04.05.1988

иштебейт

 

Баткен ш.

 

32

Сыдыкалиев Омурбек Сыдыкалиевич

05.04.1994

БатМУ

эсепчи

Баткен ш.

 

33

Абдразакова Мубарахан Жолдошовна

24.01.1971

Данектвй бал бак.

башчы

Баткен ш.

 

34

Минбаев Мырзамидин Токтоназарович

03.10.1970

Баткен рай.Соц.фонд

башкы эсепчи

Баткен ш.

 

35

Таиров Максатбек Абдиллакимович

11.04.1983

Аэропорт

кызматкер

Баткен ш.

 

36

Артыкова Нуркыз Абдилатовна

20.09.1982

Баткен колледж

каф.башчы

Баткен ш.

 

37

Орозов Асланбек Курбанбекович

17.08.1976

ОАО Айыл Банк

башкы адис

Баткен ш.

 

38

Мурзалиева Тоту  Каримовна

11.02.1961

Кызыл-жол мектеп.

мугалим

Баткен ш.

 

39

Акматбеков Кумарбек Курсанович

15.09.1977

иштебейт

 

Баткен ш.

 

40

Дыйканов Аскарбек Ысманович

19.11.1985

иштебейт

 

Баткен ш.

 

41

Осорова Гулжамал Абдиламитовна

02.01.1977

иштебейт

 

Баткен ш.

 

42

Рахманов Улан Нургазыевич

16.11.1990

иштебейт

 

Баткен ш.

 

43

Мырзабеков Нургазы Алимбекович

12.09.1979

КыргызТелеком

адис

Баткен ш.

 

44

Бакытбек кызы Дилбархан

20.12.1993

иштебейт

 

Баткен ш.

 

45

Темурова Ихбал Халимбердиевна

28.11.1969

БООБ

бухгалтер

Баткен ш.

 

46

Кожояр кызы Бегимай

09.12.1989

иштебейт

 

Баткен ш.

 

47

Эралиева Эльмира Курбаналиевна

10.06.1987

иштебейт

 

Баткен ш.

 

48

Дуйшоев Азизбай  Жусупович

05.09.1957

иштебейт

 

Баткен ш.

 

49

Кушназарова Минавархан Анарбаевна

22.10.1986

иштебейт

 

Баткен ш.

 

50

Махсудова Угул Мамадовна

14.08.1978

иштебейт

 

Баткен ш.

 

51

Алтымышов Акимали Ураимович

16.03.1967

пенсионер

 

Баткен ш.

 

52

Сатыбалдиева Айымсаат Акматалиевна

11.02.1982

иштебейт

 

Баткен ш.

 

53

Саттарова Гулмира Аширалиевна

10.04.1975

иштебейт

 

Баткен ш.

 

54

Пакыров Алмазбек Токтосунович

04.08.1976

иштебейт

 

Баткен ш.