Баткен - п/п "Ала-Тоо Кыргыз жери "

«Ала-Тоо Кыргыз жери» саясий партиясы

Баткен шаардык кеңешини депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси

       

Ф.А.А.

Туулган датасы

Иштеген жери

Ээлеген кызмат орду

Жашаган жери

Эскертме

1

Рахимов Мамыржан Тойчиевич

19.08.1968

Баткен шаардык мерияда

мэр

Баткен ш.Жеништин 40ж №55

 

2

Алибаев  Ороз Икрамович

07.08.1979

уб.иштебейт

 

Баткен ш.М.Кадыр №42

 

3

Гапарова Майрамкан  Кулекбаевна

07.11.1980

Таза-Суу

оператор-кассир

Баткен ш.Жетиген №36

 

4

Сапаров Абдипатта Каландарович

06.06.1965

уб.иштебейт

 

Баткен ш.М.Имаров №74

 

5

Добутов Мундузбек Конурович

07.11.1972

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Булак-Башы кв.

 

6

Ысакова  Айнура Исамидиновна

06.08.1969

Ленин орт мект.

Мугалим

Баткен ш.Н.Дыйканов №35

 

7

Гаипов Урустамбек Алиевич

13.06.1964

уб.иштебейт

 

Баткен ш. Базар-Б а.

 

8

Маккамбаев Овалбек Усончоевич

21.01.1973

уб.иштебейт

 

Баткен ш.  СССР 60 л №49

 

9

Абдуллаева Рахат Маннаевна

25.08.1972

Баткен Почта

болум башчы

Баткен ш.Кызыл-ж а.Ынтымак №36

 

10

Исаев Султанали Махамаджанович

29.09.1972

пенсионер

 

Баткен ш.И.Жусупов №32

 

11

Омурбекова Минавар Кубатбековна

06.12.1984

С.Айтматов ат.орт.мект.

мугалим

Баткен ш. Базар-Б а.

 

12

Бурканов Иманназар Апызович

18.08.1965

Таза-Суу долбоор

техн.козомолдоочу

Баткен ш.8-март №67

 

13

Абдиев Алмазбек Кудайбердиевич

02.08.1977

Баткен райСоц фонд

орун басар

Баткен ш.Алтын-Бешик к.

 

14

Ташкожоева Разия Пирматовна

14.03.1985

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Тегирмен-Башы №16

 

15

Абдикаримов Саатбек Жигиталиевич

14.11.1983

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Чет-Булак-2

 

16

Аширов Азамат Абдашимович

22.07.1977

уб.иштебейт

 

Баткен ш.К.Датка№50

 

17

Абдырахманова Гулмира Гапаровна

04.05.1978

Ж.Садыков  баш.мект

директор

Баткен ш.Булак-б.а Абдикаримова №2

 

18

Таипов Жоробай Бурканович

14.02.1963

Баткен МУНсоп

адис

Баткен ш.Базар-Башы а.

 

19

Гаипова Асылкан Камалидиновна

01.06.1984

Баткен райСоц фонд

адис

Баткент ш. МСО

 

20

Гапаров Исмаил Тургунбаевич

16.07.1982

уб.иштебейт

 

Баткен ш.СССРдин 60ж №11

 

21

Садыков Абдисатар Сайталиевич

19.02.1977

АМИН жчк

адис

Баткен ш.Эне-Сай№3

 

22

Садык кызы Бегимай

12.08.1995

уб.иштебейт

 

Баткен ш Кызыл-Жол кв.

 

23

Курбанбеков Тынчтыкбек Курбанбекович

24.05.1991

уб.иштебейт

 

Баткен ш. А.Имаров №47

 

24

Зайналов Алмазбек Гыламидинович

07.05.1979

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Чет-Булак-2

 

25

Бурканова Зулайка  Мамадиевна

13.07.1983

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Булак Башы кв.

 

26

Таипов Авазбек Полотович

12.06.1981

Баткен райСоц фонд

адис

Баткен ш.Базар- Б а.

 

27

Назиров Манас  Абдимажитович

16.07.1975

БайТушум

жетекчи

Баткен ш. М.Кадыр №36

 

28

Салиева Гулмира  Боруевна

11.02.1970

С.Айтматов мект орт мект

соц педогог

Баткен ш.Булак-Баш кв.

 

29

Мурадалиев Чынгыз Кучкарович

10.01.1984

пенсионер

 

Баткен ш. СССр дин 60 л№50

 

30

Жолдошов Мурзаильяз Курсанбекович

26.04.1993

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Кызыл-жол а. №20

 

31

Алиева Лутфия Киемидиновна

11.09.1983

Агата мектеп

мугалим

Баткен ш.Жаштык №9-3

 

32

Орозов Мирзокул Самиевич

21.01.1965

уб.иштебейт

 

Баткен ш. Кызыл-жол а.Назаров №20

 

33

Абдуллаева Гулпариз Мирзалимовна

21.05.1982

уб.иштебейт

 

Баткен ш. Боконбаев №19

 

34

Калилов Акжол Ысманалиевич

16.05.1991

Баткен рэс

адис

Баткен ш.Булак башы а.И Когомов №3

 

35

Казаков Исламбек Кенешбекович

27.04.1994

БУВХ

жетектоочу адис

Баткен ш.Чет-Булак кв

 

36

Эшматов Эркинбек Мамасыдыкович

20.09.1987

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Шопоков №11

 

37

Эркулов Нурланбек Курбанбекович

19.05.1989

уб.иштебейт

 

Баткен ш. К.Матмусаев №16

 

38

Жалилов Дуйшобек  Айтбаевич

21.03.1977

АМИН жчк

адис

Баткен ш.Тамаша-Жай

 

39

Кенжебаев Таштемир Жаныбаевич

14.03.1983

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Токтогул №27

 

40

Турмаматов Кубатали Курсаналиевич

20.11.1975

уб.иштебейт

 

Баткен ш. Турмаматов  №16

 

41

Туйгунов Жумадил Абдибалиевич

19.03.1982

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Чет-Булак кв

 

42

Талимова Гулшан Ысманалиевна

19.04.1983

уб.иштебейт

 

Баткенш.Базар-Башы кв.

 

43

Алиханов Султанбек Ташмахаматович

06.12.1982

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Кызыл-ж а. И.Ташкожоев №23

 

44

Абдраимов Алтынбек Абдикаримович

28.05.1981

Баткен бужун уч РЭС

адис

Баткен ш.Базар-Башы кв.

 

45

Бакирова Жибек Надировна

30.06.1982

уб.иштебейт

 

Баткен ш.Базар-Башы кв.