Итоги референдума в разрезе ТИК - апрель 2021

11-АПРЕЛЯ 2021-ГОДА

РЕФЕРЕНДУМ (ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ) ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О КОНСТИТУЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 (С учетом аннулированных 21 УИК)

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
ЦИК КР Общее число % Бишкек Ош Баткенская область Жалал-Абадская область Нарынская область Ошская область Таласская область Чүйская область Иссык-Кульская область МИД КР
Всего Баткен г.Баткен  Кадамжай Кызыл-Кыя Лейлек Сүлүктү Всего Аксы Ала-Бука Базар-Коргон Жалал-Абад Кара-Куль Майлуу-Суу Ноокен Сузак Таш-Кумыр Тогуз-Торо Токтогул Чаткал Всего Ак-Талаа Ат-Башы Жумгал Кочкор Нарын г.Нарын Всего Алай Араван Кара-Кулжа Кара-Суу Ноокат Чон-Алай Узген Всего Бакай-Ата Кара-Буура Манас Талас г.Талас  Всего Аламедин Жайыл Кемин Москва Панфилов Сокулук Токмок Чуй Иссык-Ата Всего Балыкчы Жети-Огуз Каракол Тон Тюп Иссык-Куль МИД КР
2. Участкалык шайлоо комиссиясы алган шайлоо бюллетендеринин саны (2 >= 7 + 8 + 4) 3592926   415866 150346 299479 51856 15428 113317 30049 78071 10758 672250 78606 63198 94940 49275 15514 12635 80522 163142 23516 16100 59277 15525 204301 24281 39048 31719 45850 32804 30599 730717 48647 77619 49317 246989 149384 18169 140592 160224 33740 41029 20015 43580 21860 595350 107832 67243 38131 60774 30535 120943 38470 36307 95115 310895 29634 59802 38885 39658 41830 56123 53498
3. Шайлоо участкасында шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын саны (3 >= 5) 3606201   420787 151960 300500 52112 15818 113340 30369 78144 10717 672859 78005 63433 94938 50091 15643 12855 80521 163159 23610 16041 59038 15525 204218 24280 39012 31719 45824 32804 30579 730057 48647 77619 49317 246795 148830 18041 140808 159532 33425 40828 19961 43431 21887 596832 108615 67206 37995 61068 30566 121485 38470 36307 95120 310858 29591 60206 38847 39342 41830 56124 58598
4. Жокко чыгарылган шайлоо бюллетендеринин саны 2231895   283328 76819 189771 36915 10054 71324 19358 46572 5548 395076 49306 37317 52965 28826 8971 7321 44448 91211 18558 9102 38557 8494 120812 13998 23053 20649 25670 18484 18958 431702 27198 46832 27861 147283 94301 8839 79388 90776 17120 24363 11437 25862 11994 398003 75058 51781 24457 41582 18298 78602 22394 22189 63642 195278 17933 39549 24720 22934 26583 35386 50330
5. Шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын жалпы саны (5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) 1322124 36,66 130215 69483 109708 14941 5374 41993 10691 31499 5210 267281 29300 25881 41975 20449 6543 5314 33577 64535 4958 6998 20720 7031 83489 10283 15995 11070 20180 14320 11641 279165 21449 30787 18785 87824 53404 9330 57586 69448 16620 16666 8578 17718 9866 194550 31788 15462 13674 19192 12237 40530 16076 14118 31473 115617 11701 20253 14165 16724 15247 20737 3168
5а. Добуш берүү үчүн жайда шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны 1305371   126260 68200 108882 14905 5368 41640 10619 31221 5129 264738 29000 25754 41801 19809 6508 5273 33467 63953 4958 6942 20282 6991 82344 10142 15763 10982 20088 13921 11448 275688 21072 30531 18442 87114 52606 9163 56760 69039 16413 16627 8571 17596 9832 192272 31374 15374 13316 19111 12115 40195 15729 14011 31047 114780 11576 20163 14099 16535 15051 20643 3168
5б. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жарактуу көчмө үкөктөр боюнча) 16131   3574 1140 826 36 6 353 72 278 81 2502 300 127 168 640 35 41 75 582 0 56 438 40 1145 141 232 88 92 399 193 3477 377 256 343 710 798 167 826 409 207 39 7 122 34 2221 409 88 358 81 122 335 295 107 426 837 125 90 66 189 196 94 0
5в. Жайдан тышкары жерде добуш берүү үчүн бюллетендерди алган шайлоочулардын саны (жараксыз көчмө үкөктөр боюнча) 622   381 143 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 6 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 5 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Жараксыз көчмө үкөктөрдөн алынып чыккан бюллетендердин саны (6 >= 5в) 622   381 143 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 6 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 5 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны 1230030 93,03 125850 64443 101982 14024 5181 38803 10082 28992 4900 246531 27678 23388 38312 19238 6295 4983 30481 58777 4938 6566 19282 6593 78561 9614 15063 10451 18690 13465 11278 257207 20069 28651 17403 80408 49478 8830 52368 63231 14965 15129 7574 16217 9346 179425 29271 14492 12890 17411 11293 37040 14921 12910 29197 109648 11319 19108 13627 15903 14420 19490 3152
8. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин саны 91472 6,92 3984 4897 7726 917 193 3190 609 2507 310 20709 1622 2493 3657 1211 248 331 3061 5758 20 432 1438 438 4928 669 932 619 1490 855 363 21958 1380 2136 1382 7416 3926 500 5218 6217 1655 1537 1004 1501 520 15068 2512 970 784 1781 944 3490 1103 1208 2276 5969 382 1145 538 821 827 1247 16
«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан долбоору референдумга (бүткүл элдик добуш берүүгө) чыгарылган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынсын Всего % Бишкек Ош Баткенская область Жалал-Абадская область Нарынская область Ошская область Таласская область Чуйская область Иссык-Кульская область МИД КР 
Всего Баткен г.Баткен  Кадамжай Кызыл-Кыя Лейлек Сулюкта Всего Аксы Ала-Бука Базар-Коргон Жалал-Абад Кара-Куль Майлуу-Суу Ноокен Сузак Таш-Кумыр Тогуз-Торо Токтогул Чаткал Всего Ак-Талаа Ат-Башы Жумгал Кочкор Нарын г.Нарын Всего Алай Араван Кара-Кулжа Кара-Суу Ноокат Чоң-Алай Узген Всего Бакай-Ата Кара-Буура Манас Талас г.Талас  Всего Аламүдүн Жайыл Кемин Москва Панфилов Сокулук Токмок Чүй Иссык-Ата Всего Балыкчы Жети-Огуз Каракол Тон Тюп Иссык-Куль
ЗА 1048660 79,32 78854 55814 92458 12947 4652 35491 9093 25944 4331 225168 25280 21696 34654 16851 5443 4412 28221 54246 4588 5836 17820 6121 69167 8860 13415 9443 16284 12024 9141 235516 18416 27260 15626 74380 46458 7857 45519 52083 12047 12821 6579 13575 7061 137946 20688 11851 10607 13846 9367 28434 10814 10439 21900 99170 9983 17788 10814 14960 13261 17599 2484
ПРОТИВ 181370 13,72 46996 8629 9524 1077 529 3312 989 3048 569 21363 2398 1692 3658 2387 852 571 2260 4531 350 730 1462 472 9394 754 1648 1008 2406 1441 2137 21691 1653 1391 1777 6028 3020 973 6849 11148 2918 2308 995 2642 2285 41479 8583 2641 2283 3565 1926 8606 4107 2471 7297 10478 1336 1320 2813 943 1159 1891 668

Скачать в разрезе территориальных избирательных комиссий