Даттануу / Жалоба №4

Адылов Бакыт

№ п/п 4
Дата поступления в ТИК/ЦИК КР 18.08.2020
Тип обращения Даттануу / Жалоба
Данные заявителя Адылов Бакыт
-
Краткое содержание Жалал-Абад шаарындагы 4,3, 21 мектептеринде жана Медучилище шайлоо участкаларында шайлоо укуктары аталган участкалык комиссиялары тарабынан одоно бузулуп жатат. Тагыраак айтканда форма 2 менен катталууга келген адамдарды негизсиз каттоодон баш тартып, жарандардын шайлоого болгон укугун тикелей тебелеп жатат. Келген жарандарды лимиттен аштык, интернет иштебей жатат, бугун дем алуу куну деген ар кандай негизсиз жуйоолорду келтиришуудо. Жогорудагылардын негизинде тез арада белгиленген участкалык комиссияларга чара коруп, адамдардын шайлоо укугун калыбына келтируунуздорду сурайм.

Жалоба

Дата рассмотрения Рабочей группой
ЦИК и Решение РГ
2020-жылдын 19-августунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобунун кароосуна Жалал-Абад шаарынын аймагындагы № 3, 4, 21-мектептеринин жана Медициналык училищенин имараттарында жайгашкан участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоо укуктары одоно бузулуп жаткандыгы жөнүндө кайрылуу келип түшкөн.
“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 44-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык “Участкалык шайлоо комиссияларынын, алардын кызмат адамдарынын шайлоо жүрүмүнүн субъекттеринин шайлоо укуктарын бузган чечимдерине жана (же) аракеттерине (аракетсиздиктерине) аймактык шайлоо комиссиясына даттанылат.”.
Жогоруда баяндалгандардын негизинде, арызда көрсөтүлгөн жүйөлөрдү тыкыр иликтеп, кабыл алынган чечимдер жөнүндө арыз ээсине жана Борбордук шайлоо комиссиясына билдирүүңүздөрдү сурайбыз.

Решение РГ

Обжаловано ли в суде нет