Кыргыз Республикасынын Президентинин шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмелери

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен областы

Жалал-Абад областы

Ысык-Көл областы

Нарын областы

Ош областы

Талас областы

Чүй областы

КРнын ТИМ