Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо