Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо шайлоо алдындагы үгүткө катышуу