Даттануу / Жалоба №155

Мамасалиева Г.

катар № 155
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 04.10.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Мамасалиева Г.
-
Кыскача мазмуну Заявление о том, что в УИК 5314 г. Ош зафиксированы нарушения со стороны членов избирательных комиссий.

Даттануу

БШКнын Жумушчу тобунда каралган күн
жана ЖТ Чечими
Направили письмо в Ошскую ТИК от 05.10.2020 за №1140

Ответ на жалобу

Сотко даттануу болгонбу жок