Даттануу / Жалоба №154

Мамасалиева Г.

катар № 154
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 04.10.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Мамасалиева Г.
-
Кыскача мазмуну Заявление о том, что в УИК 5314 г. Ош зафиксированы факты раздачи денег со стороны гражданина, по предварительным данным этим лицом является Нурлан Тиленчиев, который имеет отношение к партии “Биримдик”.

Даттануу

БШКнын Жумушчу тобунда каралган күн
жана ЖТ Чечими
Направили письмо в Генеральную прокуратуру от 05.10.2020 за №1135

Ответ на жалобу

Сотко даттануу болгонбу жок