Даттануу / Жалоба №146

Жаманкулов Ж.

катар № 146
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 04.10.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Жаманкулов Ж.
-
Кыскача мазмуну Заявление о нарушениях в ходе проведения голосования вне помещения 03.10.2020 г. в Доме престарелых по адресу г. Бишкек ул.Медерова-Айни.

Даттануу

БШКнын Жумушчу тобунда каралган күн
жана ЖТ Чечими
Направили письмо в БТИК и в КГОР ЦИК от 05.10.2020 г. за № Ж-185

Ответ на жалобу

Сотко даттануу болгонбу жок