Даттануу / Жалоба №139

Уметалиева Т. Д.

катар № 139
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 02.10.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Уметалиева Т. Д.
-
Кыскача мазмуну Жалоба на высказывание Канат Азиза.

Даттануу

БШКнын Жумушчу тобунда каралган күн
жана ЖТ Чечими
Рабочая группа повторно рассмотрев жалобу отправила письмо с разъяснениями от 04.10.2020 г. за № У-143/4

Ответ на жалобу

Сотко даттануу болгонбу жок