Даттануу / Жалоба №137

А. Абдрахманов

катар № 137
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 02.10.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат А. Абдрахманов
-
Кыскача мазмуну Просит исключить из зарегистрированного списка кандидатов ПП “Мекеним Кыргызстан” Акунбекова Э. и А. Талибаева.

Даттануу

БШКнын Жумушчу тобунда каралган күн
жана ЖТ Чечими
Ответ отправлен заявителю 13.10.2020 г. за №1160

Ответ заявителю

Сотко даттануу болгонбу жок