Даттануу / Жалоба №121

Новохатская О.В.

катар № 121
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 29.09.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Новохатская О.В.
-
Кыскача мазмуну Жалоба на кандидата Нургазиева Э.Б. от ПП «Кыргызстан».

Даттануу

КР БШКда каралган күн
жана КР БШКнын Чечими
Решением ЦИК КР от 3 октября 2020 года № 262 в удовлетворении отказано.

БШКнын чечими

Сотко даттануу болгонбу жок