Даттануу / Жалоба №109

Арыкова У.Н.

катар № 109
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 28.09.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Арыкова У.Н.
-
Кыскача мазмуну Жалоба на высказывание кандидата от ПП "Биримдик"Марата Аманкулова.

Даттануу

КР БШКда каралган күн
жана КР БШКнын Чечими
Решением ЦИК КР от 02.10.2020 г.
№ 249: в удовлетворении отказано.

БШКнын чечими

Сотко даттануу болгонбу жок