Даттануу / Жалоба №108

Уметалиева Т. Д.

катар № 108
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 28.09.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Уметалиева Т. Д.
-
Кыскача мазмуну Жалоба на нарушение сроков рассмотрения обращения по действиям Каната Азиза по его высказываниям на предмет межрегиональной вражды.

Даттануу

БШКнын Жумушчу тобунда каралган күн
жана ЖТ Чечими
Отправили письмо от 01.10.2020 года за № У-143/2.

Ответ на жалобу

Сотко даттануу болгонбу жок