Даттануу / Жалоба №105

Уметалиева Т. Д.

катар № 105
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 27.09.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Уметалиева Т. Д.
-
Кыскача мазмуну Жалоба на высказывание Канат Азиза.

Даттануу

БШКнын Жумушчу тобунда каралган күн
жана ЖТ Чечими
Отправили письмо от 01.10.2020 года за № У-143/2.

Ответ на жалобу

Сотко даттануу болгонбу жок