Даттануу / Жалоба №98

ОО “Коалиция за демократию и гражданское общество”

катар № 98
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 24.09.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат ОО “Коалиция за демократию и гражданское общество”
-
Кыскача мазмуну Просят рассмотреть:
- вопрос об использовании админ.ресурса кандидатом в депутаты ЖК КР от ПП “Кыргызстан” Айтмамата Назарова;
- отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты ЖК КР от ПП “Кыргызстан”.

Даттануу

КР БШКда каралган күн
жана КР БШКнын Чечими
Решение ЦИК КР от 28 сентября 2020 года №222
Сотко даттануу болгонбу жок