Даттануу / Жалоба №99

Касымова Н.Б.

катар № 99
АШК/БШКга келип түшкөн күнү 24.09.2020
Кайрылуунун түрү Даттануу / Жалоба
Арыз ээси жөнүндө маалымат Касымова Н.Б.
-
Кыскача мазмуну О приостановлении должностных обязанностей руководителей акционерных обществ.

Даттануу

КР БШКда каралган күн
жана КР БШКнын Чечими
Решением ЦИК КР от 28.09.2020 г.
№ 217: в удовлетворении отказано.

БШКнын чечими

Сотко даттануу болгонбу жок