29.08.2021 №664 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын "Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ” Жобосу тууралуу” 2020-жылдын 11-февралындагы №38 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

-