29.12.2022 №103 Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, талапкерлердин катталган тизмесинен чыгаруу жана бош калган мандаттарды жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, талапкерлердин катталган тизмесинен чыгаруу жана бош калган мандаттарды жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө Өзгөн, Ноокат, Кара-Кулжа, Нарын шаардык, Жумгал, Кочкор, Ала-Бука, Ысык-Ата, Аламүдүн, Чүй, Кара-Буура, Талас, Бакай-Ата, Каракол, Тоң, Ак-Суу жана Сүлүктү аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитүү тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана бош калган мандаттарды өткөрүп берүү жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын төмөнкү чечимдери келип түштү:

- Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын – Ош облусунун Өзгөн районундагы Өзгөн шаардык жана Зергер айылдык кеңештери боюнча;

- Ноокат аймактык шайлоо комиссиясынын – Ош облусунун Ноокат районундагы Ынтымак айылдык кеңеши боюнча;

- Кара-Кулжа аймактык шайлоо комиссиясынын – Ош облусунун Кара-Кулжа районундагы Кызыл-Жар айылдык кеңеши боюнча;

- Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын – Нарын облусунун Нарын шаардык кеңеши боюнча;

- Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын – Нарын облусунун Жумгал районундагы Кызыл-Жылдыз айылдык кеңеши боюнча;

- Кочкор аймактык шайлоо комиссиясынын – Нарын облусунун Кочкор районундагы Кум-Дөбө айылдык кеңеши боюнча;

- Ала-Бука аймактык шайлоо комиссиясынын – Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы Өрүктү айылдык кеңеши боюнча;

- Ысык-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын – Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы Юрьевка айылдык кеңеши боюнча;

- Аламүдүн аймактык шайлоо комиссиясынын – Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Васильевка айылдык кеңеши боюнча;

- Чүй аймактык шайлоо комиссиясынын – Чүй облусунун Чүй районундагы Бурана айылдык кеңеши боюнча;

- Кара-Буура аймактык шайлоо комиссиясынын – Талас облусунун      Кара-Буура районундагы Аманбаев айылдык кеңеши боюнча;

- Талас аймактык шайлоо комиссиясынын – Талас облусунун Талас районундагы Бекмолдо айылдык кеңеши боюнча;

- Бакай-Ата аймактык шайлоо комиссиясынын – Талас облусунун  Бакай-Ата районундагы Ленинполь айылдык кеңеши боюнча;

- Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын – Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык кеңеши боюнча;

- Тоң аймактык шайлоо комиссиясынын – Ысык-Көл облусунун Тоң районундагы Кун-Чыгыш айылдык айылдык кеңеши боюнча;

- Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын – Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Боз-Учук айылдык айылдык кеңеши боюнча;

- Сүлуктү аймактык шайлоо комиссиясынын – Баткен облусунун Сүлуктү шаардык кеңеши боюнча.

Ошондой эле жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин катталган тизмесинен талапкерлерди чыгаруу жөнүндө төмөнкү аймактык шайлоо комиссияларынан чечимдер келип түштү:

- Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын – Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык кеңеши боюнча;

- Ак-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын – Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Боз-Учук айылдык айылдык кеңеши боюнча.

Аталган чечимдер “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесине ылайык кабыл алынган.

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4-беренесинин 1-бөлүгүнүн 28-пунктуна ылайык, “Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерди катталган тизмеден чыгаруу жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитет".

Аймактык шайлоо комиссияларынын бекитүүгө келип түшкөн чечимдеринин "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-беренесинин жана "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 5-беренелеринин талаптарына ылайыктуулугун карап чыгып, "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Өзгөн, Ноокат, Кара-Кулжа, Нарын шаардык, Жумгал, Кочкор, Ала-Бука, Ысык-Ата, Аламүдүн, Чүй, Кара-Буура, Талас, Бакай-Ата, Каракол, Тоң, Ак-Суу жана Сүлүктү аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү кеңештердин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечимдери 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Каракол жана Ак-Суу аймактык шайлоо комиссияларынын талапкерлердин катталган тизмесинен талапкерлерди чыгаруу боюнча чечими 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Өзгөн, Ноокат, Кара-Кулжа, Нарын шаардык, Жумгал, Кочкор, Ала-Бука, Ысык-Ата, Аламүдүн, Чүй, Кара-Буура, Талас, Бакай-Ата, Каракол, Тоң, Ак-Суу жана Сүлүктү аймактык шайлоо комиссияларынын бош калган мандаттарды талапкерлерге жана саясий партиялардын талапкерлеринин катталган тизмесиндеги талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндө чечимдери 3-тиркемеге ылайык бекитилсин.

4. Жергиликтүү кеңештердин 1-тиркемеде көрсөтүлгөн депутаттарынын күбөлүктөрү ушул токтом жарыяланган күндөн тартып, анык эмес деп таанылсын.

5. Өзгөн, Ноокат, Кара-Кулжа, Нарын шаардык, Жумгал, Кочкор, Ала-Бука, Ысык-Ата, Аламүдүн, Чүй, Кара-Буура, Талас, Бакай-Ата, Каракол, Тоң, Ак-Суу жана Сүлүктү аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттарын 3-тиркемеге ылайык каттасын жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү жана төш белгилерди тапшырсын.   

6. Бул токтом “Эркин-Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

7. Бул токтомдун көчүрмөсү тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жана жергиликтүү кеңештерге жөнөтүлсүн.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                      Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2022-жылдын 29 декабры
№103