27.09.2023 №95 «2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Кѳл облусундагы Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасын бекитүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо

«2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Кѳл облусундагы Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасын бекитүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 9-августундагы №73 токтомуна ѳзгѳртүү киргизүү тууралуу

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 8-сентябрындагы № 85 токтомуна ылайык, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8, 14-беренелерин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесин, “Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесин жетекчиликке алып, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2023-жылдын 22-сентябрындагы №3/1 чечимин эске алып, аралыктан добуш берүү шайлоо комиссиясынын ишин каржылоо максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. “2023-жылдын 8-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Ысык-Кѳл облусундагы Жети-Өгүз районунун Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгашалардын сметасын бекитүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2023-жылдын 9-августундагы №73 токтомуна тѳмѳндѳгүдѳй ѳзгѳртүү киргизилсин:

- 1-пункттагы «1 100 000 (бир миллион жүз миң )» деген сѳздѳр «1 128 100 (бир миллион жүз жыйырма сегиз миң бир жүз)» деген сѳздѳргѳ алмаштырылсын.

2. Аралыктан добуш берүү шайлоо комиссиясынын ишин каржылоо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын чыгашаларынын кошумча сметасы 28 100 (жыйырма сегиз миң бир жүз) сомго тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын пландаштыруу, эсеп жүргүзүү, отчеттулук бѳлүмү республикалык бюджеттен бѳлүнгѳн каражаттарды тийешелүү аймактык шайлоо комиссиясына бѳлүүнү бекитилген сметага ылайык камсыз кылсын.

4. Ушул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынынрасмий сайтына жарыялансын.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                    Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2023-жылдын 27 сентябры

№ 95