23.06.2021 № 555 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 6-январындагы №3 токтому менен бекитилген «Айыл өкмөт башчысын шайлоо тартиби жөнүндө» жана «Шаар мэрин шайлоо тартиби жөнүндө» жоболорго

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 6-январындагы №3 токтому менен бекитилген «Айыл өкмөт башчысын шайлоо тартиби жөнүндө» жана «Шаар мэрин шайлоо тартиби жөнүндө» жоболорго өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 6-январындагы №3 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: а) «Айыл өкмөт башчысын шайлоо тартиби жөнүндө» Жобонун VI главасы төмөнкү мазмундагы 44-1 жана 44-2-пункттар менен толукталсын:
«44-1 Айыл өкмөт башчысын кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда, иш-аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер шайлануучу кызмат орундарына талапкерликке кайрадан көрсөтүлүшү мүмкүн эмес.
44-2. Эгерде мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын, шайлоо комиссияларынын чечимдери, аракеттери (аракетсиздиги) добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана (же) шайлоонун натыйжаларын жараксыз деп таануу үчүн негиз катары кызмат кылган учурда, кайра шайлоо иш-аракеттери добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлерди кошпогондо, шайлоого катышкан талапкерлердин арасында өткөрүлөт. Эгерде мурда катталган баардык талапкерлер айыл өкмөт башчысын шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен өткөрүлөт.».
б) «Шаар мэрин шайлоо тартиби жөнүндө» Жобонун VI главасы төмөнкү мазмундагы 44-1 жана 44-2-пункттар менен толукталсын:
«44-1. Шаар мэрин кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда, иш-аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер шайлануучу кызмат орундарына талапкерликке кайрадан көрсөтүлүшү мүмкүн эмес.
44-2. Эгерде мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын, шайлоо комиссияларынын чечимдери, аракеттери (аракетсиздиги) добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана (же) шайлоонун натыйжаларын жараксыз деп таануу үчүн негиз катары кызмат кылган учурда, кайра шайлоо иш-аракеттери добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлерди кошпогондо, шайлоого катышкан талапкерлердин арасында өткөрүлөт. Эгерде мурда катталган баардык талапкерлер шаар мэрин шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен өткөрүлөт.».
2. Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                                                                 Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 23-июну

№ 555