09.12.2021 №803 2021-жылдын 28-ноябрда болуп ѳткѳн Кара-Суу шаардык кеңешинин   депутаттарын шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын протоколу тууралуу

2021-жылдын 28-ноябрда Кыргыз Ресрпубликасынын Президентинин 2021-жылдын 25-сентябрындагы ПЖ №408 Жарлыгы менен дайындалган Ош облусунун Кара-Суу районунун Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо болуп ѳттү.

Кара-Суу шаардык кеңешинде мандаттардын саны 31ди түзѳт. Кара-Суу шаардык кеңешине шайлоону ѳткѳрүү үчүн 1 бирдиктүү шайлоо округу жана 6 шайлоо участкалары түзүлгөн. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарын  шайлоого катышуу үчүн 2 саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси катталган.

Шайлоого шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин саны 12265  шайлоочуну түзгѳн, добуш берүүгѳ 3657 шайлоочу катышкан, бул шайлоочулардын жалпы санынын 29,82% түзѳт.

 «Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Респрубликасынын Мыйзамынын 37, 38, 51, 56-1-беренелерине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине ылайык, Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясы 6 участкалык шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жѳнүндѳ  протоколдорунун негизинде шайлоону болуп ѳттү деп таанып, Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктаган.

Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун маалыматына ылайык 2021-жылдын 28-ноябрындагы добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун маалыматтарына ылайык, тѳмѳндѳгү 2 саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси 7 жана андан кѳп пайыз  шайлоочулардын добуштарын алышкан:

- «Биздин Кыргызстан» - 57,48% (20 мандат);

- «Эл Үмүтү» - 30,35% (11 мандат).

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде Борбордук шайлоо комиссиясына, Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына, арыздар жана даттануулар келип түшкѳн жок.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерине, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37, 38, 40, 51, 56-1-беренелерине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

1. 2021-жылдын 28-ноябрындагы Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жѳнүндѳ Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын протоколу бекитилсин.

2.    Бул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3.     Бул токтомдун кѳчүрмѳсү Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына жана Кара-Суу шаардык кеңешине жѳнѳтүлсүн.

4.  Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясы кайталап шайлоонун натыйжалары жарыялангандан кийин 3 күндүк мѳѳнѳттѳ шайланган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын каттасын жана аларга белгиленген үлгүдѳгү күбѳлүктѳрдү, тѳш белгилерди тапшырсын.

5.      Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары Т.У. Шайназаровго жүктѳлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                           Н. ШАЙЛДАБЕКОВА                                                               

 

Бишкек ш., 9-декабрь, 2021-жыл

№803