Шайлоо алдындагы үгүт  жүргүзүүдө шайлоочулардын арасында акысыз жайылтууга тыюу салынбаган үгүт материалдардын жана товарлардын тизмеги

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум өткөрүү
боюнча борбордук комиссиясынын
2017жылдын 14-июнундагы
№ 155 токтому менен бекитилген

Шайлоо алдындагы үгүт  жүргүзүүдө шайлоочулардын арасында акысыз жайылтууга тыюу салынбаган үгүт материалдардын жана товарлардын тизмеги

  1. Басылма үгүт материалдар (газеталар, баракчалар, плакаттар, буклеттер, календарлар).
  2. Талапкердин сүрөтү жана/же ФААсы, саясий партиянын символикасынын сүрөтү бар төш белгилер
  3. Талапкердин сүрөтү жана/же ФААсы, саясий партиянын символикасынын сүрөтү бар футболкалар
  4. Талапкердин сүрөтү жана/же ФААсы, саясий партиянын символикасынын сүрөтү бар баш кийимдер
  5. Талапкердин сүрөтү жана/же ФААсы, саясий партиянын символикасынын сүрөтү бар моюн ороочтор
  6. Талапкердин сүрөтү жана/же ФААсы, саясий партиянын символикасынын сүрөтү бар желекчелер