“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Коомдук кабылдамасы жөнүндө” Жобо

КР Борборшайлоокомунун 2016-жылдын 11-октябрындагы № 149 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2015-жылдын 28-июлундагы

№ 90 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Коомдук кабылдамасы жөнүндө Жобо

 

 

1. Жалпы жоболор

2. Коомдук кабылдаманы максаттары жана милдеттери

3. Жооптуу кызматкердин милдеттери

4. Коомдук кабылдаманын ишин уюштуруу

5. Коомдук кабылдама тарабынан жарандардын кайрылууларын жана арыздарын кароонун тартиби

 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын Коомдук кабылдамасын (мындан ары – Коомдук кабылдама) уюштуруунун максаттарын жана милдеттерин аныктайт.

1.2. Коомдук кабылдама Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан түзүлөт (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо дайындалган мезгилден тартып шайлоонун натыйжалары расмий жарыяланганга чейин иштейт.

1.3. Коомдук кабылдама өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

1.4. Нөөмөт кезмети Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын жооптуу кызматкерлери, ошондой эле ишке тартылган адистер тарабынан иштин белгиленген графигине ылайык жүргүзүлөт.

Коомдук кабылдама күн сайын саат 9.00дөн 18.00гө чейин, тыныгуу саат 13.00дөн 14.00гө чейин, дем алыш күнсүз иштейт.

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын Коомдук кабылдамасынын дареги: Бишкек шаары, Раззаков көчөсү 59, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын имараты.

Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча Коомдук кабылдама Ош шаарында уюштурулушу мүмкүн. Коомдук кабылдаманын Ош шаарында иштөө тартиби ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

 

2. Коомдук кабылдаманын максаттары жана милдеттери

2.1. Коомдук кабылдаманын максаты төмөнкүлөр болуп саналат:

- эркин жана калыс шайлоо даярдоодо жана өткөрүүдө демократиялык башталыштарды чыңдоо;

- жарандардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын шайлоо укугун камсыз кылуу;

- шайлоо системасына жана шайлоо институтуна карата коомдук ишенимди жогорулатуу.

2.2. Коомдук кабылдаманын милдеттери:

- жарандардын, саясий партиялардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын шайлоо укугун ишке ашырууга жана коргоого көмөк көрсөтүү;

- жарандардын шайлоону даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан кайрылуулары, арыздары жана даттануулары менен натыйжалуу жана ыкчам иш алып барууну уюштуруу;

- шайлоочуларга, талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлерге,   саясий партиялардын өкүлдөрүнө, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, шайлоонун башка катышуучуларына шайлоолорду уюштурууга жана өткөрүүгө байланыштуу маселелер боюнча юридикалык, консультативдик - усулдук жардам көрсөтүү.

 

3. Жооптуу кызматкердин милдеттери

3.1. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын жооптуу кызматкерлери, ошондой эле тартылган адистер нөөмөт кезметинин графигине ылайык Коомдук кабылдаманын жооптуу кызматкерлери болуп саналат. 

3.2. Коомдук кабылдаманын жооптуу кызматкери:

- Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоолорду уюштуруу жана өткөрүүгө байланышкан арыздар, даттануулар жана сунуштар менен кайрылган мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, саясий партиялардын өкүлдөрүн, талапкерлердин тизмесинен талапкерлерди жана жарандарды кабыл алат;

-арыздар, даттануулар жана кайрылуулар менен кайрылган адамдарга маалыматтык, консультациялык жана башка жардамдарды көрсөтөт;

- жарандардын арыздарын, даттанууларын жана кайрылууларын каттайт жана мыйзамдарда белгиленген тартипте кароо үчүн жиберет;

- нөөмөттүн жыйынтыктары тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына, ал жок болгон учурда анын орун басарларынын бирөөсүнө маалымдайт.

 

4. Коомдук кабылдаманын ишин уюштуруу

4.1. Жооптуу кызматкерлердин курамы жана нөөмөттүк кезметинин  графиги Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

Коомдук кабылдама жайы байланыш жабдуулары, ошондой эле зарыл ченемдик укуктук актылар, усулдук жана маалыматтык документтер менен жабдылат.

4.2. Коомдук кабылдаманын нөөмөт кезметин уюштуруу жана ишин контролдоо Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси тарабынан камсыз кылынат.

 

5. Коомдук кабылдама тарабынан жарандардын кайрылууларын жана арыздарын кароонун тартиби

5.1. Жарандардын арыздары, даттануулары, кайрылуулары негиздүү жана мыйзамдарда белгиленген тартипте жол-жоболоштурулууга тийиш, анда фамилиясы, аты, атасынын аты, жооп жөнөтүлүүгө тийиш болгон жашаган жеринин дареги, сунуштун, арыздын же даттануунун маңызы, жеке колтамгасы жана датасы болуу керек.

Зарыл учурда арыз берүүчүнүн дооматтарын ырастаган документтер тиркелет. Коомдук кабылдамага кайрылууда жаран анын инсандыгын ырастаган документин көрсөтөт.

5.2. Жарандарды кайрылууларын кабыл алуу ушул Жободо аныктаган күндөрдө жана сааттарда жүргүзүлөт.

5.3. Эгерде арызда, даттанууда же кайрылууларда чечилүүсү Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирбеген маселелер камтылса, жаранга кайсыл жакка жана кандай тартипте кайрылуусу оозеки түрдө түшүндүрүлөт.

5.4. Эгерде жарандын арызында, даттануусунда же кайрылуусунда атайын компетенттүү чечимди (корутундуну) талап кылбаган маселелер камтылса, Коомдук кабылдаманын жооптуу кызматкери аларга өз алдынча жооп берүүгө укуктуу.

5.5. Оозеки кайрылган учурда, журналда арыздануучунун Ф.А.А., анын үйүнүн дареги, байланыш телефону, арыздын, даттануунун же кайрылуунун маңызы жана кароонун натыйжасы (эгерде оозеки түшүндүрүү берилсе) белгиленет.