"Айыл өкмөттүн башчыларын шайлоо тартиби жөнүндө" Жобо

-