“Арыздарды жана даттанууларды кароо боюнча жумушчу топ жөнүндө” Жобо

КР Борборшайлоокомунун 2015-жылдын 31-июлундагы №101 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2012-жылдын 10-октябрындагы 
№ 116 токтому менен бекитилген

 

“Арыздарды жана даттанууларды кароо боюнча жумушчу топ жөнүндө”  
Жобо

 

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары-Борбордук шайлоо комиссиясы) 2012-жылдын 25-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө  келип түшкөн арыздарды жана даттанууларды кароо маселелери боюнча жумушчу топтун (мындан ары-Жумушчу топ) ишмердигинин тартибин аныктайт.

Жумушчу топ “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42, 43-беренелери, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренеси, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 26-пункту менен бекитилген шайлоо процессинин субъектилеринин шайлоо укуктарынын сакталышын камсыз кылуу жана төмөн турган шайлоо комиссиялардын аракеттерине (аракетсиздиктерине) же чечимдерине даттануу мүмкүнчүлүгүн берүү, шайлоо эркиндигинин кепилдиктеринин талаптарына ылайык түзүлөт.

Жумушчу топ өзүнүн ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, башка укуктук-ченемдик актыларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Жумушчу топтун курамы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин, көз карандысыз эксперттердин жана ишке тартылган адистердин арасынан түзүлүп, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет.

Жумушчу топтун сандык курамы 5 адамдан кем болбошу керек.

Жумушчу топтун компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

- Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндө  шайлоо процессинин катышуучуларынын шайлоо укуктарынын бузуу жөнүндө келип түшкөн арыздардагы жана даттануулардагы фактыларды алдын ала кароо;

- арыздарды (даттанууларды) кароодо кызыкдар тараптарды, жактарды же алардын өкүлдөрүн аларды кароонун күнү, убактысы жана жери жөнүндө кабарлоо;

- Борбордук шайлоо комиссиясына даттануу же арыз менен кайрылган адамдардын түшүндүрүүлөрүн же жүйөөлөрүн угуу;

- Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган доогерлер тарабынан берилген далилдерди алдын ала кароо жана иликтөө;

- доогер тарабынан берилген далилдерди анализ кылуу, иш жүзүндөгү кырдаалдарды иликтөө жана аларды ачуу;

- зарыл болгон учурларда шайлоо процессинин субъектилеринин келип түшкөн арыздарын жана даттанууларын алар боюнча тиешелүү чечим чыгаруу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышына чыгарат;

- эксперттердин же адистердин корутундусун алуу үчүн, арыздар же даттануулар менен байланыштуу материалдарды жөнөтүү.

Жумушчу топтун жыйналышын зарылчылыкка карата анын жетекчиси чакырат жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн арасында тапшырмаларды бөлүштүрөт ошондой эле кошумча адистерди ишке тартуу маселелерди чечет. Жумушчу топ өз ишмердигин мыйзамдуулуктун жана адилеттүүлүктүн принциптеринин негизинде ачык, айкын жүзөгө ашырат. Жумушчу топтун жыйналышы анын компетенциясына тиешелүү маселелерди ачык талкулоонун негизинде жүзөгө ашырылат.

Зарыл болгон учурда Жумушчу топтун мүчөлөрү толук маалымат алуу үчүн жер-жерлерге чыгышат жана ошондой эле аракеттери (аркетсиздиги) даттанылган адамдар жана доогерлер иштин так кырдаалын түшүндүрүп берүү жана угуу үчүн чакырылат.

Жумушчу топтун ишинин процессинде Жумушчу топтун мүчөсү болбогон Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери катышууга жана өз пикирин айтууга укуктуу.

Жумушчу топтун ишмердигин камсыз кылуусун Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.